วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล)

  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
  • อ่าน 123 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ระกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอยราคาซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1.33 MB. 33

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: