วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 69 คน
สถิติวันนี้ 74 คน
สถิติเดือนนี้ 12426 คน
สถิติปีนี้ 30407 คน
สถิติทั้งหมด 2724847 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
   
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

+ ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เสียงดังโซน box box S 21 ม.ค. 62[23:54] 19/0
ร้องเรียนการจัดระเบียบที่จอดรถบนวัดพระธา.. ไม่ประสงค์.. 02 ธ.ค. 61[11:11] 43/0
อยากให้สร้างถนนในซอย4/4ผกากรอง ชไมพร 05 พ.ย. 61[18:04] 59/1
ร้านเหล้าเสียงดังยามวิกาล New 10 ต.ค. 61[01:39] 72/1
เสียงดังยามวิกาล Pan 01 ต.ค. 61[00:03] 77/1
ตามหาคนครับ นาย สิทธิ์.. 01 ก.ย. 61[13:48] 63/1
ร้องเรียน เรื่องได้รับความเดือนร้อนเรื่อ.. ไม่ประสงค์.. 31 ส.ค. 61[10:43] 81/1
ถนนปากซอยซ่อนกลิ่น นายปริญญา 27 ส.ค. 61[11:35] 76/1
ร้านบางขวางเล่นดนตรีดังมาก กนกวรรณ 01 พ.ย. 60[23:34] 254/1
สอบถามเส้นทาง ทวีสิทธิ์ 31 ส.ค. 60[21:35] 284/1
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าหอพัก พาโน เรซซิเ.. นายปริญญา 19 ก.ค. 60[11:09] 351/1
น้ำเสียจากรถขยะไหลตามถนน นายสุริยะ .. 28 ม.ค. 60[09:34] 382/1
ขอบคุณ กนกวรรณ 17 พ.ย. 59[19:51] 392/0
น้ำท่วมขังทางปากซอยหมู่บ้านคำหยาดฟ้า กนกวรรณ 11 พ.ย. 59[08:41] 383/1
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออยากให้มาช่วยซ่อมด้วย ความฝัน 01 ต.ค. 59[06:34] 378/1
พนักงานตัดหญ้า//กับร้านโซลาว ณัฐนรี 27 มิ.ย. 59[09:19] 413/1
ร้องเรียนรถบรรเทาสาธารณภัย ธนชาย เปี้.. 27 มิ.ย. 59[08:07] 419/1
จะตอบข้อความ ต้องใส่รหัสเจ้าหน้าที่ ฟาร์ม 18 เม.ย. 59[14:28] 436/0
ขับ รถ ด้วยความไว ใน ซอย ฟาร์ม 10 เม.ย. 59[14:30] 454/1
สนามเด็กเล่นของ ม.14 เยาวชนของส.. 08 ม.ค. 59[23:54] 412/1
   
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com