วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 56 คน
สถิติวันนี้ 967 คน
สถิติเดือนนี้ 13319 คน
สถิติปีนี้ 31300 คน
สถิติทั้งหมด 2725740 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
   
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

+ ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
น้ำท่วมซ้ำซาก บ้านผมบ้านผมมองเห็นหลังคาเ.. เกรียงศักด.. 27 เม.ย. 57[17:57] 474/0
นักวิชาการศึกษา เจี๊ยบ 01 เม.ย. 57[07:44] 555/0
รถติดครับ ทำเพื่ออะไร บ้านอยู่แถ.. 17 มี.ค. 57[04:40] 629/0
การซ่อมแซมถนนหลังมอ นักศึกษา ม.. 17 ก.พ. 57[12:16] 545/1
ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ นักศึกษาชอ.. 27 ม.ค. 57[12:18] 611/1
สัญญาณไฟจราจร(ไฟเขียว-ไฟแดง) หน้าสำนักงา.. คนเชียงใหม.. 18 ม.ค. 57[18:15] 591/0
มีตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีที่เทศบาล.. ชุณห์พิมาณ.. 12 ม.ค. 57[18:04] 517/0
สอบถามเรื่องการปรับปรุงหมู่บ้านดอยสุเทพ .. NBH 19 ธ.ค. 56[16:43] 570/0
ปัญหาการบริหารจัดการขยะบริเวณหลังมหาลัยเ.. วารุณี เตว.. 15 ธ.ค. 56[18:21] 564/1
ติดต่อ ฝ่ายนิติกรไม่เคยเจอคนทำงาน คนสุเทพผู้.. 01 พ.ย. 56[13:16] 634/0
ตั้งกระทู้นี้ไว้เพื่ออะไร คนสุเทพ 21 ต.ค. 56[08:35] 647/0
สันลมจอยน้ำไม่ไหล4วันแล้ว สันลมจอย 21 ก.ย. 56[11:27] 518/0
ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน อบต.วาวี อ.. 19 ส.ค. 56[13:03] 653/0
เทศบาลสุเทพทำบัตรประชาชนไหม songpon 15 ส.ค. 56[22:01] 748/0
ร้องเรียนเรื่องถนนชำรุด ประชาชนในเ.. 05 ส.ค. 56[16:50] 633/0
โซนน้ำตกห้วยแก้ว เหม็นมาก ทั้งขี้หมา แล.. ไม่ประสงค์.. 02 ก.ค. 56[13:14] 557/0
การป้องกันไข้เลือดออก โกศล สันติ.. 23 มิ.ย. 56[02:33] 527/0
เป็นทหารเรือ อยากย้ายไป อยู่ป้องกันภัย ชล ทับผา 07 มิ.ย. 56[12:16] 563/0
การป้องกันโรคไข้เลือดออก โกศล สันติ.. 27 พ.ค. 56[23:48] 592/0
โครงการขุด ขุด และขุด ทีมข่าว Bu.. 01 เม.ย. 56[10:41] 654/0
   
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com