วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 181 คน
สถิติเดือนนี้ 12533 คน
สถิติปีนี้ 30514 คน
สถิติทั้งหมด 2724954 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
   
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

+ ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สอบถามตำแหน่งว่าง สุวรินทร์ 21 ม.ค. 55[21:02] 846/0
ขอสอบถาม นักศึกษา 15 ม.ค. 55[13:28] 876/0
การเก็บขยะ สฤษฏ์พงศ์ .. 09 ม.ค. 55[09:24] 902/0
เกษตรอินทรีย์ กนกวรรณ อุ.. 21 พ.ย. 54[08:47] 864/0
รับโอนเจ้าพนักงานการเงินไหม การเงิน 28 ต.ค. 54[22:02] 713/0
ช่วยมาทำความสะอาดถนน big 26 ต.ค. 54[23:54] 987/0
ผลการสอบทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ถูก ปปช ส.. ประชาชน 21 ต.ค. 54[01:06] 1077/0
อินเตอร์เน็ต นักศึกษา ม.. 05 ก.ย. 54[14:38] 1164/0
เรื่องการรับสมัครพนักงานค่ะ ผู้สอบครั้.. 22 ส.ค. 54[12:59] 1248/0
นำเสนอผลงาน HDMEDIA ST.. 27 มิ.ย. 54[14:28] 1090/0
ทักทายเพื่อนเก่า โสภณ 08 มิ.ย. 54[00:19] 926/0
ต้องการติดต่อราชการกับท่านนายกครับ พีระพงศ์ .. 18 พ.ค. 54[09:48] 1084/0
ตอบกระทู้เร่ือง ภาษีโรงเรือน พยอม 16 พ.ค. 54[10:04] 862/0
เทศบาลที่ทำผิดกฏหมายสุดท้ายก็แพ้ประชาชน rfe 01 พ.ค. 54[15:25] 1074/0
สนามซ้อมมอเตอร์ไซค์อัปยศทำร้ายชุมชน tytry 28 เม.ย. 54[14:18] 1113/0
สนามซ้อมอัปยศประเคนทุกข์ให้ชาวบ้าน gghrtr 28 เม.ย. 54[08:54] 776/0
ให้ย้ายสนามซ้อมมอเตอร์ไซค์วิบากออกไปจากช.. ชาวบ้านรอบ.. 26 เม.ย. 54[13:58] 861/0
นาย ทวีพงษ์ หินคำ นายกฯ กรุณาตอบเรื่องร้.. ชาวบ้านผู้.. 26 เม.ย. 54[13:45] 1243/0
สนามซ้อมมอเตอร์ไซค์วิบากสร้างความเดือดร้.. ชาวชุมชนใก.. 26 เม.ย. 54[11:33] 1107/0
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน เหนือน่าน 21 มี.ค. 54[18:12] 898/0
   
หน้า:   1   2   3   4   | 5 |   6   7   8   9 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com