วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 198 คน
สถิติเดือนนี้ 12550 คน
สถิติปีนี้ 30531 คน
สถิติทั้งหมด 2724971 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
   
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

+ ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
รับสมัครงาน จิตรภาณุ .. 07 ก.ค. 53[12:00] 899/0
ในการขออนุญาตก่อสร้างใช้วเวลากี่วันและหล.. วีระวัฒน์ 29 มิ.ย. 53[11:45] 964/0
อยากขอความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่จราจรดู.. ประชาชนเดื.. 22 มิ.ย. 53[15:36] 838/0
ช่วยให้รถขยะเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านธนาชั.. อัจฉรา 27 พ.ค. 53[20:32] 923/0
น้ำในบ่อปลาวัดอุโมงค์เน่าเสีย ฅนเจียงใหม.. 24 พ.ค. 53[11:52] 753/0
ส่งเรื่องร้องเรียนปัญหาฝุ่นละออง( ทางเว็.. ผู้ประสบปั.. 24 พ.ค. 53[10:19] 731/0
ขอเชิญใช้บัญชี สพท.อุบลฯ เขต 5 นิภาพร 17 พ.ค. 53[15:32] 832/0
น้ำท่วมบ้านของชาวบ้าน นายกิติพงษ.. 17 พ.ค. 53[09:09] 902/0
ขอพิจารณาการโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันฯ นายสรรพวัต.. 03 พ.ค. 53[22:24] 1096/0
อยากดูงาน ชิมิ 30 เม.ย. 53[13:45] 851/0
หาร่ยได้ตอนปิดเทอมครับ วัฒนชัย 02 เม.ย. 53[20:08] 889/0
อำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านใขเขตเทศบ.. อรัญญา 01 เม.ย. 53[00:29] 952/0
อยากสอบถามตำแหน่งพนักงานธุรการว่างหรือไม.. ธนัท จันท.. 05 มี.ค. 53[13:26] 803/0
นายช่างโยธาหรือเขียนแบบว่างไหมครับ ช่าง 01 ก.พ. 53[11:23] 936/0
ขอโอนย้าย จพง.ธุรการ 2 ค่ะ อรอนงค์ 24 ม.ค. 53[19:48] 849/0
บ่อนไก่ ไก่ 20 ม.ค. 53[11:40] 1049/0
ถามเรื่องใบประกาศในวันประกวดพระ นายธนกฤต .. 15 ม.ค. 53[17:43] 792/0
อยากรู้อยากเห็น จามจุรี 08 ม.ค. 53[09:15] 830/0
ปีนี้จะมีงานกีฬาของตำบลเรามั้ย นักกีฬาจำเ.. 24 ธ.ค. 52[12:05] 781/0
ขอความอนุเคราะห์สำรวจและทำถนนและขยายไฟฟ้.. ผศ.ดร.ปรุต.. 03 ธ.ค. 52[10:53] 1473/0
   
หน้า:   1   2   3   4   5   6   | 7 |   8   9 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com