ขั้นตอนการใช้งานระบบค้นหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

  • ทำการเลือกหมู่บ้าน
  • กรอกเลขที่บ้าน ที่จะค้นหาลงในช่อง "กรอกเลขที่บ้าน" เช่น 10/7 เป็นต้น โดยไม่ต้องเคาะหรือเว้นวรรค
  • กดปุ่มค้นหารายชื่อ

ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ลำดับที่ หมู่บ้าน หน่วยเลือกตั้ง รหัสจุดเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธ์
1 หมู่ 3 บ้านกองบิน 41 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมเดชะตุงคะ 01001 276 คน
2 หมู่ 3 บ้านกองบิน 41 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมเดชะตุงคะ 01002 492 คน
3 หมู่ 3 บ้านกองบิน 41 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมเดชะตุงคะ 01003 354 คน
4 หมู่ 3 บ้านกองบิน 41 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมเดชะตุงคะ 01004 455 คน
5 หมู่ 4 บ้านห้วยทราย หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 1 วัดใหม่ห้วยทราย 01005 690 คน
6 หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่ำเปิง 01006 685 คน
7 หมู่ 6 บ้านโป่งน้อย หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งน้อย 01007 639 คน
8 หมู่ 7 บ้านต้นกุก(ช่างทอง) หน่วยเลือกตั้งที่ 8 เขตเลือกตั้งที่ 1 วัดช่างทอง 01008 466 คน
9 หมู่ 7 บ้านต้นกุก(ช่างทอง) หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 1 วัดช่างทอง 01009 574 คน
10 หมู่ 13 บ้านสันลมจอย หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 01010 644 คน
11 หมู่ 13 บ้านสันลมจอย หน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 01011 539 คน
12 หมู่ 15 บ้านทรายคำ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 01012 538 คน
13 หมู่ 1 บ้านเชิงดอย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 02001 499 คน
14 หมู่ 2 บ้านน้ำตกห้วยแก้ว หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ลานจอดรถน้ำตกห้วยแก้ว 02002 291 คน
15 หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่ำเปิง 02003 712 คน
16 หมู่ 8 บ้านหลิ่งห้า หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์สำนักสงฆ์หลิ่งห้า(สุสาน) 02004 585 คน
17 หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยสุเทพ 02005 485 คน
18 หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านอุโมงค์ 02006 459 คน
19 หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านอุโมงค์ 02007 457 คน
20 หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านอุโมงค์ 02008 342 คน
21 หมู่ 11 บ้านดอยปุย หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 02009 430 คน
22 หมู่ 11 บ้านดอยปุย หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 02010 443 คน
23 หมู่ 12 บ้านภูพิงค์ หน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านภูพิงค์ 02011 248 คน
24 หมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่หลังมอ 02012 557 คน
25 หมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอ หน่วยเลือกตั้งที่ 13 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่หลังมอ 02013 454 คน