วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายกิตติพงศ์ พลับพลาทอง

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
061-6837456

นายศุกร์ อธิกร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
081-8837066

นางสาวพิมพ์วลัญช์ หาญวชิระ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
084-4852639

เขต 1

นางสาวเกษสุดา สามแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
083-1544985

นางแสงระวี มูลนิลตา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
081-8373954

นายณรงค์ คำเรือน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
081-5304886

นายกิตติพงศ์ พลับพลาทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
061-6837456

นายเกษม ไชยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
085-0341006

นายศุกร์ อธิกร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
081-8837066

เขต 2

นางสุชีรา ธรรมมณี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
081-7966715

นางสาวพิมพ์วลัญช์ หาญวชิระ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
084-4852639

นายพินธุ์ ตาสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
098-2476341

นายไตรภพ แสนยาเกียรติคุณ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
081-1791287

นายสันติสุข วงค์ประดิษฐ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
081-2890651

นายศิวะศิษย์ พรหมสา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
085-6949667


แชร์ให้เพื่อน: