วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

ว่าง

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เขต 1

1

สมาชิกสภาเขต 1

2

สมาชิกสภาเขต 1

3

สมาชิกสภาเขต 1

4

สมาชิกสภาเขต 1

5

สมาชิกสภาเขต 1

6

สมาชิกสภาเขต 1

เขต 2

7

สมาชิกสภาเขต 2

8

สมาชิกสภาเขต 2

9

สมาชิกสภาเขต 2

10

สมาชิกสภาเขต 2

11

สมาชิกสภาเขต 2

12

สมาชิกสภาเขต 2


แชร์ให้เพื่อน: