วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

structureผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายเทพนิมิตร แสนพรหม

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ
081-764-5424

ว่าที่ ร.ต. วุธิชัย คำพิบูลย์

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ
086-4303265


แชร์ให้เพื่อน: