วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

map locationข้อมูลท่องเที่ยวในตำบลสุเทพ

เลือกหมวดข้อมูลท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกห้วยแก้ว

อ่าน 174 ครั้ง

วัดอุโมงค์

อ่าน 321 ครั้ง

วัดฝายหิน

อ่าน 567 ครั้ง

วัดผาลาด

อ่าน 450 ครั้ง

วัดสังเวช

อ่าน 369 ครั้ง

วัดร่ำเปิง

อ่าน 493 ครั้ง

วัดป่าแดงมหาวิหาร

อ่าน 294 ครั้ง

วังบัวบาน

อ่าน 371 ครั้ง

น้ำตกมณฑาธาร

อ่าน 288 ครั้ง