วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

youtubeวิดีโอข่าวและกิจกรรม

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdwwKAs_pFCo%3Fsi%3DZ2i_WwAzGgtt9r_h%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR11mnu9mjDOdbuNnlZI7U9Ltnqnqqit_xPRT9fP3zrbS0XDskHVouRZkR4_aem_AXMrf9JwvaeoP1Lnc5v-gpl6OO0ttLHWdzh4vwQ5zxyxHCCCaK3syvRfY6RxUlDbvonV3p