วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 52 คน
สถิติวันนี้ 962 คน
สถิติเดือนนี้ 13314 คน
สถิติปีนี้ 31295 คน
สถิติทั้งหมด 2725735 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ถนนเส้นหลังมอ หลังมอ 07 พ.ค. 56[22:01] 691/3
ร้องเรียน ส่วนด้านหลังโรงแรมศิรินาถการ์เ.. ชาวบ้าน 04 พ.ค. 56[14:34] 639/1
ฉีดยาพิษสุนัขบ้า บ้านร่ำเปิ.. 02 พ.ค. 56[09:13] 691/1
น้ำไม่ไหล บ้านใหม่หล.. 01 พ.ค. 56[22:07] 680/1
ทางแยกเข้าหน้าเทศบาล อีกรอบ คนในเทศบาล 01 พ.ค. 56[15:18] 673/2
ผู้นำหมู่บ้านและคณะไม่เป็นกลาง 99998888 30 เม.ย. 56[17:47] 747/2
สนามฟุตซอล นักกีฬา 30 เม.ย. 56[16:11] 570/1
ไข้เลือดออกระบาด ผู้หวังดี 29 เม.ย. 56[15:44] 695/1
ไฟกิ่งหน้าหอคูณหลวงดับ เด็กสันลมจ.. 27 เม.ย. 56[20:55] 669/1
บ้านอยู่ในซอยสี่ลำบากมากทางเข้าออก ปานชนก 22 เม.ย. 56[07:06] 786/2
ต่างด้าวเต็มซอย สมชัย 17 เม.ย. 56[14:48] 718/2
ขอเสนอสถานที่ประชุมสัมมนาและที่พักของจัง.. พิมพิดา สน.. 17 เม.ย. 56[14:24] 649/1
น้ำไม่ไหล โป่งน้อย 16 เม.ย. 56[12:22] 627/1
น้ำไม่ไหลอีกแล้วนะค่ะ คนร่ำเปิง 13 เม.ย. 56[21:41] 666/1
ไก่เลี้ยง ไก่ชน ม.10 สมชัย 02 เม.ย. 56[01:31] 727/2
มีทรายอะเบตแจกผรือเปล่าคะ อารยา 01 เม.ย. 56[11:17] 612/1
สอบถามโอนย้าย P 30 มี.ค. 56[12:23] 592/1
ฝากลิ้งครับ blue 28 มี.ค. 56[09:21] 738/1
รางน้ำเหล็กชำรุด ดำรงค์เกีย.. 26 มี.ค. 56[11:52] 954/3
น้ำทิ้งจากเพื่อนบ้านไหลเข้ามาบ้านเราจะแก.. เดือดร้อน 18 มี.ค. 56[15:53] 829/2
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com