วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 48 คน
สถิติเดือนนี้ 5301 คน
สถิติปีนี้ 299907 คน
สถิติทั้งหมด 2681299 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ร้านของชำ ของท่านผู้ยิ่งใหญ่ สี่อู่เฉีย.. 29 ส.ค. 55[21:02] 834/2
เผาขยะในหมู่บ้าน แก้วตา 25 ส.ค. 55[15:08] 821/1
ทำงานผ่านเน็ต ืnori 22 ส.ค. 55[13:44] 665/0
ไฟดับบ่อย ประชาชน 13 ส.ค. 55[16:12] 753/1
แจ้งเรื่องการก่อสร้าง บุคคลข้างเ.. 08 ส.ค. 55[10:52] 800/0
ในซอยไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ wunnarat 06 ส.ค. 55[14:56] 783/1
เรื่องหญ้าหน้าบ้าน - 31 ก.ค. 55[19:16] 788/0
ขายของหน้าปากซอย ดำรงค์เกีย.. 28 ก.ค. 55[02:02] 834/0
ฝากเทศบาลปรับปรุงข้อมูลบ้าง ชาวบ้านต.ส.. 26 ก.ค. 55[19:51] 804/0
โปรโมชั่นใหม่ของมือถือประจำเดือน กรกฎาค.. ทิพวรรณ 25 ก.ค. 55[14:20] 845/0
ติดต่อขอข้อมูลหมู่บ้านดอยปุย ธารีรัตน์ 10 ก.ค. 55[16:59] 839/1
ควันอาหารรบกวนคนข้างบ้านเดือดร้อนมาก ถ.สุเทพ 10 ก.ค. 55[00:28] 954/3
ขอแนะนำธุรกิจฟิวเจอร์ไลน์เน็ทเวิค ภัทรพล สิ.. 09 ก.ค. 55[20:39] 782/0
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ช่างนุ ม.10 kkk 30 มิ.ย. 55[02:21] 887/0
สงสาร ก้าว 28 มิ.ย. 55[17:14] 905/1
ช่วยกันโหวตปัญหาที่อยากให้เทศบาลแก้ไขมาก.. noon 27 มิ.ย. 55[16:48] 790/1
รบกวนตอบด้วยคะ แนน 27 มิ.ย. 55[15:02] 762/1
เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ".. ศูนย์บริกา.. 25 มิ.ย. 55[08:57] 651/0
ท่อระบายน้ำหน้าหอต้นรังเพลสเสียงดังมาก หนวกหู 21 มิ.ย. 55[13:37] 735/1
เทศบาลเก็บ500นั่งผิวถนนขายของ ดากานดา 18 มิ.ย. 55[05:20] 827/0
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com