วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 844 คน
สถิติเดือนนี้ 13196 คน
สถิติปีนี้ 31177 คน
สถิติทั้งหมด 2725617 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สอบถามตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ค่ะ ผู้สอบ (ยั.. 02 พ.ย. 54[09:58] 919/2
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ แอมค่ะ 29 ต.ค. 54[20:17] 1375/2
สอบถามครับ vaspa 24 ต.ค. 54[22:08] 2304/4
รบกวนสอบถามค่ะ ธุรการ 20 ต.ค. 54[11:57] 5263/2
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ ขอเชิญสมัครอบรมก.. โยธาไทยเทร.. 18 ต.ค. 54[13:33] 1003/0
สอบถามเรื่องการแต่งตั้งค่ะ นา 10 ต.ค. 54[09:47] 958/3
ขอถามหน่อย แนน 25 ก.ย. 54[13:33] 1108/1
ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำตรงหน้าหอเพชรเหนือเสี.. คนอยู่หอ 23 ก.ย. 54[19:40] 844/2
ถนนในซอยวัดอุโมงค์พังหมดแล้ว เบื่อ 22 ก.ย. 54[16:48] 784/1
รบกวนสอบถามค่ะ อัจฉรา 20 ก.ย. 54[13:06] 1059/0
สอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน.. (1) 16 ก.ย. 54[14:59] 1315/3
รบกวนถามค่ะ >3< 14 ก.ย. 54[09:54] 903/1
สอบถามค่ะ อยากทราบ 13 ก.ย. 54[09:26] 1106/3
เด็กเส้นมีอยู่จริง(บอกก่อนประกาศผลแล้ว) คนธรรมดาเด.. 07 ก.ย. 54[18:36] 1067/1
เทศบาลอื่นในจ.เชียงใหม่สามารถเรียกใช้บัญ.. ผู้ที่สอบผ.. 07 ก.ย. 54[15:57] 960/1
ผิดหวังเล็กๆ Someone 07 ก.ย. 54[10:33] 967/2
ร้องเรียนเรื่องการสอบ กบนอกกะลา 07 ก.ย. 54[09:13] 1330/11
สอบถามเรื่องขึ้นบัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื.. 06 ก.ย. 54[16:01] 937/1
อยากทราบคะแนนคับ คุง 06 ก.ย. 54[15:49] 838/3
รายงานตัวเมื่อไหร่คะ ดีใจ 06 ก.ย. 54[15:48] 797/7
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com