วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 21 คน
สถิติเดือนนี้ 5274 คน
สถิติปีนี้ 299880 คน
สถิติทั้งหมด 2681272 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เทศบาลจะมีนโยบายทำร่องระบายน้ำไหมครับ โป่งน้อย 15 มี.ค. 54[11:51] 685/0
เรียนนำเสนฮโปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน แม่คะนิ้งท.. 12 มี.ค. 54[15:10] 727/0
ทำไม ไม่มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ผู้ไม่ได้ร.. 04 มี.ค. 54[11:28] 822/0
นักพัฒนาการท่องเทียว ongy 24 ก.พ. 54[10:58] 799/2
การทำรั้ว และวางสิ่งกีดขวางบนที่ดินสาธาร.. ผู้อาศัยซอ.. 17 ก.พ. 54[21:48] 790/0
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน แม่คะนิ้งท.. 12 ก.พ. 54[13:56] 1006/1
สอบถามอัตราว่าง วนิดา 10 ก.พ. 54[12:44] 1151/1
ก่อสร้าง และพัฒนาสาธารณูปโภค namfon 05 ก.พ. 54[08:12] 801/1
ปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาหมุ่บ้านไหม คนที่มีเรื.. 02 ก.พ. 54[19:16] 847/2
ตอบคำถาม กระทู้ ถนน ซ. 1 วัดอุโมงค์ กองช่าง 25 ม.ค. 54[15:45] 914/1
อยากรู้ขอมูลเกี่ยวกับถนนนิมาน เด็กดี 22 ม.ค. 54[15:08] 837/1
สนามบาสทำไมพวกฟุตบอลถึงชอบมาเล่น อยากระบาย 19 ม.ค. 54[23:01] 1369/9
มีตำแหน่งนักสังคม ฯ ว่างไหมคับ วิรัตน์ 17 ม.ค. 54[22:44] 769/1
ศศิภัส ศศิภัส 10 ม.ค. 54[10:40] 902/1
แนะนำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าว เปิดสอบง.. jobthaiinf.. 30 ธ.ค. 53[14:06] 917/0
มีการจัดสนามแข่งมอเตอร์ไซกลางชุมชน ชาวบ้านผู้.. 28 ธ.ค. 53[11:18] 1127/7
จำหน่ายเต็นท์ กันสาด ผ้าใบบังแดด ผ้าใบคล.. วุฒิชัย 28 ธ.ค. 53[10:28] 853/0
ทำไมทศบาลอื่นเข้าเก็บขยะได้ทุกวัน abc 26 ธ.ค. 53[20:20] 866/2
เก็บค่าขยะทุกบ้านหรือเปล่า แดง 23 ธ.ค. 53[14:59] 1109/3
***เดือดร้อนใจเหลือเกินครับ กลุ่มพ่อค้.. 21 ธ.ค. 53[11:36] 1088/3
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com