วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 159 คน
สถิติเดือนนี้ 13167 คน
สถิติปีนี้ 260891 คน
สถิติทั้งหมด 2642283 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เบี้ยความพิการสุเทพและเชียงใหม่ เริ่มจ่า.. คนพิการเชี.. 17 เม.ย. 53[22:30] 798/0
ไม่ทราบว่าทางขนส่ง จ.เชียงใหม่ จะมาบริกา.. สมาชิกชุมช.. 30 มี.ค. 53[13:40] 768/0
อยากทราบเรื่องการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโ.. tikkie 30 มี.ค. 53[13:31] 753/1
เสื้อกีฬา คนสุเทพ 12 มี.ค. 53[07:57] 917/1
มลพิษทางอากาศ ชาวบ้านตาด.. 04 มี.ค. 53[21:00] 829/1
ทำไมหนอ? ชาวสุเทพเน.. 03 มี.ค. 53[14:31] 1078/0
การก่อมลพิษทางอากาศ คนมีสิทธิ์.. 01 มี.ค. 53[20:35] 799/1
คลองชลประทาน ผู้อยากรู้ 17 ก.พ. 53[11:11] 936/1
โดนชนแล้วหนีสี่แยกต้นพยอม ขอดูภาพวิจรปิด.. ผู้โดนชน 13 ก.พ. 53[09:46] 1083/2
สอบถามหัวหน้าฝ่าย ออน 10 ก.พ. 53[09:10] 831/0
ช่วยปรับปรุงตะแกรงท่อระบายน้ำตรง3แยกสุสา.. เดือดร้อน 25 ม.ค. 53[22:24] 891/1
คืบหน้า เรื่องสะพานเข้าหน้าเทศบาล ไปถึงไ.. คนโป่งน้อย 25 ม.ค. 53[13:45] 892/1
ขอทราบ วิศวกร 25 ม.ค. 53[13:16] 772/0
ตอนนี้รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ.. อรอนงค์ 20 ม.ค. 53[20:58] 1065/4
บริการให้เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ www.kte.. สุกัญชญา 18 ม.ค. 53[15:42] 759/0
จำหน่ายเต็นท์ทุกรูปแบบ www.scktent.com วุฒิชัย ซื.. 12 ม.ค. 53[13:13] 737/0
อยากทราบรายได้จากสวนสัตว์ครับ hirochi 12 ม.ค. 53[09:56] 793/0
sipaจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า.. sipa 07 ม.ค. 53[18:11] 932/0
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ SIPA ส.. sipa สาขาเ.. 06 ม.ค. 53[13:41] 829/1
เจ้าหน้าที่ทะเบียน hh 25 ธ.ค. 52[00:22] 922/2
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com