วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 973 คน
สถิติเดือนนี้ 13325 คน
สถิติปีนี้ 31306 คน
สถิติทั้งหมด 2725746 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เชิญเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมล้านช้าง สบายดี อิน.. 29 ก.ค. 53[14:39] 864/1
แจ้งเรื่องการซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้าน ม.6 โ.. งานประชาสั.. 19 ก.ค. 53[14:25] 1189/1
ทางเดินรถสะพานหน้าเทศบาล ลูกบ้านโป่.. 14 ก.ค. 53[09:33] 1083/3
ความเจริญของหมู่บ้าน ประชาชนต.ส.. 11 ก.ค. 53[19:18] 936/3
กรณีตีความการนับอายุข้าราชการต่อเนื่อง (.. ว่าที่ ร.ต.. 30 มิ.ย. 53[08:32] 8132/2
ปัญหาความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ.. อ.ภัฏ พงศ.. 28 มิ.ย. 53[20:38] 970/0
รบกวนสอบถามบุคลากร นวก 26 มิ.ย. 53[17:25] 1114/1
กักขังสัตว์สวน โดยการนำนกยูงมาเลี้ยงในเข.. ประชาชนชั้.. 22 มิ.ย. 53[21:54] 852/0
สอบถามเรื่องตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง วิ.. ศรัณย์ 27 พ.ค. 53[18:14] 1216/1
โครงการอบรม แผนที่ภาษี ฯ udomsak 20 พ.ค. 53[17:33] 1192/0
การปรับปรุงตะแกรงท่อระบายน้ำตรง3แยกสุสาน.. นายกเอ 18 พ.ค. 53[15:27] 906/0
ตอบข้อร้องเรียนครับ นายก เอ 18 พ.ค. 53[15:21] 1056/0
ได้ข่าวว่า เทศบาลจะล้อมกำแพงสนามกีฬาเหรอ.. kajang 11 พ.ค. 53[13:08] 996/1
อุบัติเหตุ ทางเข้าเทศบาล บ้านโป่งน้อย บ้.. คนสันลมจอย 11 พ.ค. 53[12:17] 950/1
“การเมืองไทยในทศวรรษหน้า” ปิยวรรณ 29 เม.ย. 53[23:55] 1038/0
อยากไปดูงาน เชียงราย 28 เม.ย. 53[15:26] 962/0
"น้ำไม่ไหล" แม่เอ้ย 18 เม.ย. 53[13:01] 1126/2
เบี้ยความพิการสุเทพและเชียงใหม่ เริ่มจ่า.. คนพิการเชี.. 17 เม.ย. 53[22:30] 850/0
ไม่ทราบว่าทางขนส่ง จ.เชียงใหม่ จะมาบริกา.. สมาชิกชุมช.. 30 มี.ค. 53[13:40] 826/0
อยากทราบเรื่องการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโ.. tikkie 30 มี.ค. 53[13:31] 813/1
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com