วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 1024 คน
สถิติเดือนนี้ 13376 คน
สถิติปีนี้ 31357 คน
สถิติทั้งหมด 2725797 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
น้ำประปาแตก อรุณี เผ่า.. 16 ก.พ. 61[10:37] 229/1
การเผา ไพโรจน์ 09 ก.พ. 61[22:03] 234/2
การสมัครงาน ตาวิษา เวช.. 07 ก.พ. 61[11:55] 369/1
โคลงการ sml หมู่สิบ ทำไมให้ เอาโคลงการมา.. กบ 18 ม.ค. 61[19:13] 342/3
กลิ่นเหม็น จากการทิ้งน้ำเสียไขมัน กลางซอ.. ธีรวินท์ 10 ม.ค. 61[20:09] 273/1
สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น3 สมัคร ผูกพ.. 08 ม.ค. 61[13:01] 298/2
การสมัครงาน Somphong 07 ม.ค. 61[10:01] 328/1
เรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระ เฉลิมพล 05 ม.ค. 61[09:54] 279/1
เมื่อไหร่ถนน คันคลอง และ ทางขึ้นดอยสุเทพ.. อาคมน์ 19 ธ.ค. 60[16:27] 271/1
มลพิษทางอากาศจากการปรับปรุงพื้นผิวถนนบริ.. ผู้ใช้รถใช.. 04 ธ.ค. 60[18:09] 269/2
การเผา กลิ่นรบกวน ณัฐพล 04 ธ.ค. 60[14:14] 266/1
เทศบาล ต. สุเทพกับวันสิ่งแวดล้อมไทย เฉลิมพล 04 ธ.ค. 60[06:31] 297/3
แจ้งช่วยเปลี่ยนหลอดไฟกิ่งเสียสองจุดในซอย.. จินตนา 29 พ.ย. 60[20:48] 284/2
ถึงเวลาจัดการและจัดระเบียบการปิดป้ายโฆษณ.. เฉลิมพล 28 พ.ย. 60[13:22] 358/1
สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น2 สมัคร ผูกพ.. 28 พ.ย. 60[09:42] 274/3
ร้านเหล้า โซน box box เปิดเสียงดังมาก Teerawut 28 พ.ย. 60[00:01] 316/3
เรื่องเก็บขยะ P 27 พ.ย. 60[09:53] 296/1
ไฟสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้ใช้สนาม.. 26 พ.ย. 60[21:57] 251/0
ร้องเรียนการจอดรถ ศิรินารถ 21 พ.ย. 60[11:16] 335/1
ถนนนิมมานเหมินทร์เมื่อไหร่จะซ่อมแซม ระพีพันธ์ 19 พ.ย. 60[09:45] 271/1
หน้า:  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com