วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 1013 คน
สถิติเดือนนี้ 13365 คน
สถิติปีนี้ 31346 คน
สถิติทั้งหมด 2725786 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สอบถามการรับโอน/ย้าย นิตยา 03 พ.ย. 51[10:34] 1049/0
ขยะเน่าเหม็นไม่ไปเก็บ ผู้หวังดี 22 ต.ค. 51[21:52] 1228/1
ขอทราบข้อมูลเพื่อทำงานวิจัย นักศึกษา 20 ต.ค. 51[13:25] 913/0
ถามเรื่องแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี มีตำแหน่.. อ้น 16 ต.ค. 51[12:59] 1085/2
ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 ว่างบ้างไหม หน่อง 14 ต.ค. 51[13:53] 998/3
ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว .. จพง.ส่งเสร.. 13 ต.ค. 51[10:49] 1536/4
เรื่อง ขอทราบข้อมูลและรายละเอียดการสมัคร.. พีรเดช 07 ต.ค. 51[13:34] 1276/1
ตำแหน่งเปิดใหม่ คนสุเทพ 06 ต.ค. 51[12:35] 1338/3
อยากทราบเรื่องการรับสมัครพนักงานเทศบาล คนบ้านโป่ง.. 11 ก.ย. 51[14:06] 1394/5
ตำแหน่งว่างกองสา'สุข pich 08 ก.ย. 51[20:10] 1113/1
สอบถามตำแหน่งว่าง ศุภลักษณ์ 04 ก.ย. 51[21:44] 1166/1
สอบถามข้อมูลเพื่อการวิจัย น.ศ. ม.ช. 31 ส.ค. 51[01:36] 1052/0
ขอทราบรายระเอียดข้อมูลคุณภาพน้ำ อช สุเทพ 22 ส.ค. 51[10:21] 1099/2
สอบถามวันเวลาสอบ สมชาย 20 ส.ค. 51[17:05] 966/0
หอพัก เชียงใหม่ น.ศ. มหาวิ.. 15 ส.ค. 51[14:22] 1041/2
การอบรมเยาวชน pema 11 ส.ค. 51[11:39] 1047/1
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 3 อัจฉรา 10 ส.ค. 51[07:14] 8922/3
ความปลอดถัยบนถนน 5555 05 ส.ค. 51[21:09] 1042/1
จะมีเปิดสอบพนักงานจ้างผู้ช่วย พช. ผู้ช่ว.. ยาดา 23 ก.ค. 51[22:06] 1077/2
ฉีดยาพ่นกำจัดยุงลาย กัญญาภัทร 18 ก.ค. 51[10:42] 1370/2
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com