วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 46 คน
สถิติเดือนนี้ 5299 คน
สถิติปีนี้ 299905 คน
สถิติทั้งหมด 2681297 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สนามกีฬาเทศบาล สุเทพ ขาจร 10 ก.พ. 58[10:06] 584/1
เดี๋ยวนี้อะไรก็เปลี่ยนไป เมียเล่นชู.. 06 ก.พ. 58[08:40] 700/2
เยาวชน เยาวชน สุเ.. 04 ก.พ. 58[15:30] 495/1
ประชากรในหมู่บ้านสันลมจอยมีกี่คน แวะเข้ามา 14 ม.ค. 58[21:05] 470/1
งานวางท่อระบายน้ำ ไพรัช 14 ม.ค. 58[16:01] 598/3
การบริการสถานีอนามัย เทศบาลตําบลสุเทพ ชุมชนสนิมท.. 13 ม.ค. 58[10:49] 647/1
ร้านเมากาแฟ ลูกค้าจอดรถทางโค้ง และกินออก.. ชาวบ้านห้ว.. 11 ม.ค. 58[20:58] 687/2
เสียงดังกลางคืน พักอยู่ใน .. 08 ม.ค. 58[05:26] 548/1
รถหอพักจอดริมถนนบังการจราจร ไพโรจน์ 09 ธ.ค. 57[08:22] 490/2
การซ่อมปรับปรุงหอพัก ผู้เช่าพัก 01 ธ.ค. 57[16:16] 604/3
นำโครงการโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งมาเ.. มหาวิทยาลั.. 25 พ.ย. 57[14:12] 667/1
ความก้าวหน้ารถยกท่อกระชากไฟฟ้าหลุด อรุณี เผ่.. 02 ต.ค. 57[15:28] 518/1
ขุดท่อ อ้น 19 ก.ย. 57[17:14] 509/2
ขอความอนุเคราะห์ช่วยสร้างรางระบายน้ำ ชาวบ้านหมู.. 07 ก.ย. 57[15:26] 784/2
ราดยางมะตอย ชาวบ้านผู้.. 20 ส.ค. 57[21:37] 632/1
เพื่อนบ้านก่อไฟทำให้มีควันรบกวน ผู้อาศัยย่.. 18 ส.ค. 57[19:01] 683/1
การทำบัตรประชาชน ธนวันต์ 07 ส.ค. 57[16:30] 1494/5
ร้องเรียน ร้านค้าตั้งล้ำ ถนนซอยคนต้องเดิ.. คนซอยวัดอุ.. 24 ก.ค. 57[10:56] 635/2
รบกวนช่วยดูแลเรื่องเสียงรบกวนจากร้านเหล้.. Wimol 24 ก.ค. 57[00:51] 555/2
ช่วยดูปัญหาฝาท่อระบายน้ำให้หน่อยครับ ประสาตร์ ล.. 09 ก.ค. 57[14:19] 567/3
หน้า:  1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com