วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 869 คน
สถิติเดือนนี้ 13221 คน
สถิติปีนี้ 31202 คน
สถิติทั้งหมด 2725642 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ทำไมยังไม่ประกาศผู้ที่สอบคัดเลือก tigerwuth 07 มิ.ย. 58[20:15] 684/5
เรียนเจ้าหน้าที่ ได้โปรดไขข้อข้องใจ หมู่บ้านเค.. 27 พ.ค. 58[14:59] 699/3
งานซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำหมู่10.หน.. ชาวบ้าน 23 พ.ค. 58[14:17] 522/1
ขอรบกวนเร่งด่วน ผู้ได้รับผ.. 15 พ.ค. 58[10:26] 515/1
รบกวนช่วยดูป้ายโครงการก่อสร้างฯ ถนน pen 22 เม.ย. 58[12:46] 513/1
ฝากเจ้าหน้าที่ ฝาก... 19 มี.ค. 58[20:08] 635/1
จำนวนประชากร แต่ละหมู่บ้าน มีหมู่บ้านละก.. นักศึกษา ม.. 19 มี.ค. 58[01:12] 559/1
แปลกแต่จริง ฝากด้วยนะครับ แวะมาเล่น 15 มี.ค. 58[15:21] 600/3
ประชากรในเทศบาลตำบลสุเทพปัจจุบันมีจำนวนเ.. อยากทราบมา.. 02 มี.ค. 58[15:51] 562/1
บ้านห้วยทรายหมู่4 ผู้ใช้มอเต.. 22 ก.พ. 58[22:40] 580/1
สนามกีฬาเทศบาล สุเทพ ขาจร 10 ก.พ. 58[10:06] 609/1
เดี๋ยวนี้อะไรก็เปลี่ยนไป เมียเล่นชู.. 06 ก.พ. 58[08:40] 726/2
เยาวชน เยาวชน สุเ.. 04 ก.พ. 58[15:30] 523/1
ประชากรในหมู่บ้านสันลมจอยมีกี่คน แวะเข้ามา 14 ม.ค. 58[21:05] 505/1
งานวางท่อระบายน้ำ ไพรัช 14 ม.ค. 58[16:01] 623/3
การบริการสถานีอนามัย เทศบาลตําบลสุเทพ ชุมชนสนิมท.. 13 ม.ค. 58[10:49] 671/1
ร้านเมากาแฟ ลูกค้าจอดรถทางโค้ง และกินออก.. ชาวบ้านห้ว.. 11 ม.ค. 58[20:58] 713/2
เสียงดังกลางคืน พักอยู่ใน .. 08 ม.ค. 58[05:26] 579/1
รถหอพักจอดริมถนนบังการจราจร ไพโรจน์ 09 ธ.ค. 57[08:22] 512/2
การซ่อมปรับปรุงหอพัก ผู้เช่าพัก 01 ธ.ค. 57[16:16] 631/3
หน้า:  1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com