เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 73 คน
สถิติวันนี้ 570 คน
สถิติเดือนนี้ 16291 คน
สถิติปีนี้ 150453 คน
สถิติทั้งหมด 2531845 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ขอพิจารณาการจัดระเบียบรถในสี่แยกเทศบาลตำบลสุเทพ
ผู้ตั้งกระทู้ : ผู้ใช้ถนนเส้นคันคลองชลประทาน
IP : 202.28.24.226
วัน-เวลา : 26 เม.ย. 60 - 10:53 น.
 
     
  ข้อความ : เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ทางเทศบาลตำบลได้ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกเทศบาลตำบลสุเทพ และสามแยกทางเข้าวัดอุโมงค์ นั้น ดิฉันและหลายๆคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยจัดระเบียบทางการจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในบริเวณนั้นเป็นอย่างดี

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันขอเป็นตัวแทนเรียนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาคือ
การติดไฟแดงตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามเทศบาล (ฝั่งเดียวกับป้อมตำรวจ) มักจะมีรถยนต์ที่ไม่มีระเบียบวินัยหลายๆคัน ขับแทรกมาจอดติดไฟแดงตรงบริเวณเลนของรถมอเตอร์ไซต์ เพื่อจะไม่ได้ต่อคิวติดไฟแดงเหมือนรถคันอื่นๆ และเมื่อถึงไฟเขียว รถเหล่านั้นก็จะเข้ามาแทรกเลนของรถคันที่ติดไฟแดงปกติ
ซึ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่ทำตามระเบียบในการต่อคิวติดไฟแดง(บางคันติดอย่างน้อย 2 ไฟแดง) จะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากรถเหล่านี้ และอาจจะเกิดอันตรายจากการเบียดแทรกเลนได้ กรณีดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกงานค่ะ
โดยหากอ้างอิงกฎระเบียบทางจราจรแล้ว ตามมาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น \\\"ด้านซ้าย\\\" เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
(1) รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
(2) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (1) หรือ (2) จะกระทำได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยพอ

แต่จากพฤติกรรมของผู้ขัรถยนต์บางรายที่เบียดแทรกเลนในขณะรถออกตัวไฟเขียวนั้น ไม่เข้าข่ายกรณียกเว้นทั้ง 2 ข้อนี้เลย

ดังนั้น หากผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องที่เหมือนจะเล็กน้อยนี้ โปรดพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไปด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.161
วัน-เวลา : 26 เม.ย. 60 - 15:12 น.
ข้อความ : ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ จะนำคำแนะนำของท่านส่งต่อไปยังฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com