วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 620 คน
สถิติเดือนนี้ 5873 คน
สถิติปีนี้ 300479 คน
สถิติทั้งหมด 2681871 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น
ผู้ตั้งกระทู้ : สมัคร ผูกพัน
IP : 27.55.112.10
โทรศัพท์ : 0648411202
อีเมล์ : Modxsuper1@gmail.com
วัน-เวลา : 24 ต.ค. 60 - 13:13 น.
 
     
  ข้อความ : เรียนท่านนายกฯ

ผมได้ทำเรื่องร้องเรียน สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายว่าด้วยระยะร่น ใน ซอย.หลังมอ6 ไปตั้งแตเดือนมิถุนายน ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างก็ได้ดำเนินการมาตามลำดับขั้นตอน จนสุดท้ายเมื่อปลายเดือนกันยายน ทางฝ่ายช่างได้บอกว่าหลักฐานทุกอย่างพร้อมแล้ว รอทำหนังสือส่งอย่างเดียว พอสอบถามอีก บอกรอท่านนายกเซ็นต์อนุมัติ จนถึงวันนี่เป็นเวลา 20 กว่าวัน

ผมเกรงว่าจะเป็นการดึงเวลาของฝ่ายช่าง หรืออาจมีการทำงานไม่โปร่งใส เพราะผมได้ยินแว่วมาว่าอย่างนั้น
และเป็นการแอบอ้างชื่อท่านนายกฯ เพื่อประวิงเวลาการดำเนินการออกไป

จึงได้เรียนมาให้ท่านได้ทราบ แต่ถ้าท่านได้รับเรื่องแล้ว ก็ต้องขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ด้วยความเครพอย่าสูง
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ไพโรจน์
IP : 1.47.135.54
วัน-เวลา : 31 ต.ค. 60 - 07:59 น.
ข้อความ : เอาใจช่วยครับ แต่มุมมองแนวทางการพัฒนาตำบลสุเทพของเทศบาลออกไปทางรายได้มากกว่าระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะครับ น่าหนักใจจริงๆ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 31 ต.ค. 60 - 13:19 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมัคร ผูกพัน
IP : 27.55.37.110
วัน-เวลา : 07 พ.ย. 60 - 12:29 น.
ข้อความ : ขอบคุณครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 08 พ.ย. 60 - 11:16 น.
ข้อความ : เรียน คุณสมัคร ผูกพัน
ตามที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านได้เข้ามาร้องเรียนที่กองช่าง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสุเทพขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดำเนินการโยกย้ายค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมัคร ผูกพัน
IP : 223.24.55.196
วัน-เวลา : 22 พ.ย. 60 - 13:04 น.
ข้อความ : ขอบคุณคับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com