วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 668 คน
สถิติเดือนนี้ 5921 คน
สถิติปีนี้ 300527 คน
สถิติทั้งหมด 2681919 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : แจ้งไฟถนนดับแถวซอยพุทธรักษาก่อนถึงทางเข้าวัดอุโมงค์
ผู้ตั้งกระทู้ : ไม่ประสงค์ออกนาม
IP : 182.232.69.59
วัน-เวลา : 13 พ.ย. 60 - 20:08 น.
 
     
  ข้อความ : รบกวนทางสำนักงานมาช่วยดูไฟถนนหน่อยได้ไหมคะ หนูมีหออยู่แถวนั้น พอช่วงกลางคืนคือมืดมาก รบกวนซ่อมไฟให้เถิดนะคะ ตรงช่วงซอยพุทธรักษา โซนทางเข้าหออุโมงค์เพลสกับ sp palace อ่ะค่ะ ก่อนถึงวัดอุโมงค์นิดเดียว ตรงนั้นไฟดับประจำเลย น่ากลัวมากค่ะ รบกวนช่วยเด็กผู้หญิงที่ต้องกลับหอตอนกลางคืนด้วยนะคะ 🙏🏻  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นักศึกษาในย่านซอยวัดอุโมงค์
IP : 182.232.155.241
วัน-เวลา : 13 พ.ย. 60 - 21:34 น.
ข้อความ : ยืนยันอีกเสียงค่ะ การสัญจรในช่วงกลางคืนลำบากมาก ทางมืด เปลี่ยว ประกอบกับเป็นทางโค้งและมีต้นไม้ใหญ่บดบังทัศนียภาพในช่วงกลางคืน ซึ่งหากไม่มีไฟกิ่งหรือไฟถนนที่ชัดเจนอันตรายมากค่ะ ยิ่งเป็นย่านนักศึกษาแล้วนั้น เห็นควรได้รับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงโดยด่วนค่ะ โดยส่วนตัวแล้วพักอาศัยหอพักในซอยอาร์ตแกลลอรี่มาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ไฟกิ่งในซอยหอพักมีค่ะ แต่ไม่เคยใช้ได้ กระพริบบ้าง เสียบ้างเป็นส่วนใหญ่ และไฟกิ่งในซอยวัดอุโมงค์ตรงซอยพุทธรักษาดับสนิท รบกวนช่วยสอดส่องดูแลและแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.183
วัน-เวลา : 15 พ.ย. 60 - 08:39 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com