วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 625 คน
สถิติเดือนนี้ 8748 คน
สถิติปีนี้ 280742 คน
สถิติทั้งหมด 2662134 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ร้านเหล้า โซน box box เปิดเสียงดังมาก
ผู้ตั้งกระทู้ : Teerawut
IP : 27.55.84.54
วัน-เวลา : 28 พ.ย. 60 - 00:01 น.
 
     
  ข้อความ : ร้านเหล้าเปิดใหม่บริเวณใกล้ร้านกาแฟ no.39 เปิดเพลงเสียงดังมาก ซึ่งไม่มีการควบคุมหรือเห็นใจแก่ชาวบ้านที่พักอาศัยในบริเวณโดยรอบแต่อย่างใด ซึ่งโดยปกติแล้วในเวลาประมาณ 2 - 3 ทุ่มเป็นต้นไปควรจะเป็นเวลาที่คนในพื้นที่พักผ่อนหลังจากทำงานในช่วงกลางวันมา แต่กลับไม่สามารถนอนพักได้อย่างเต็มที่ เพราะต้องทนรับฟังเสียงเพลงที่ดังมากๆ ของร้านบริเวณดังกล่าวทุกคืน และกว่าจะมีการปิดเพลงก็ล่วงเลยจนเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว หรือบางวันก็มีการเปิดเกินเวลาอีกด้วย จึงขอเรียนมาทางเทศบาลให้ทำการตรวจสอบในโซนดังกล่าวด้วย เพราะมีชาวบ้านผู้อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในเวลานี้  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เฉลิมพล
IP : 171.4.233.239
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 28 พ.ย. 60 - 13:19 น.
ข้อความ : และควรให้ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบด้วยว่าสถานที่นี้ได้รับอณุญาติให้จำหน่ายเครื่องดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอหรือไม่ ร้านประเภทนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นถนนสายไร้วัฒนะธธรรม
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.120
วัน-เวลา : 29 พ.ย. 60 - 10:22 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ณัฐพล
IP : 202.28.250.82
วัน-เวลา : 04 ธ.ค. 60 - 14:05 น.
ข้อความ : กรุณาแจ้งความคืบหน้าด้วยนะครับ อย่างน้อยบอกว่าเรื่องไปถึงไหน ทางเทศบาลมีนโยบายอย่างไร ถนนเส้นนี้นับวันจะไร้ระเบียบมากขึ้น อีกประการใกล้เขตวัดอุโมงค์จำหน่ายสุราได้หรือครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com