วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 178 คน
สถิติเดือนนี้ 5431 คน
สถิติปีนี้ 300037 คน
สถิติทั้งหมด 2681429 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น2
ผู้ตั้งกระทู้ : สมัคร ผูกพัน
IP : 27.55.97.239
โทรศัพท์ : 0648411202
วัน-เวลา : 28 พ.ย. 60 - 09:42 น.
 
     
  ข้อความ : http://www.suthep.go.th/webboard_detail.php?id=1042

ตามคำร้องเรียนในโพสตดังกล่าว ทุกวันนี้ผ่านมา 1 เดือน ก็ยังเห็นร้านค้าดังกล่าวขายของยุ ซึ่งเท่าทึ่ทราบจะมีการแจ้งเตือน 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 คือการเปี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ผมได้ไปเทศบาลมาหลายครั้งก็ได้แต่คำพูดกลับมา เมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนเข้าไปสอบถามก็บอกว่ามีหนังสือแจ้งมาแล้ว นี่คือครั้งที่1 และถึงตอนนี้ผ่านมา 1 เดือนไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไรบ้าง

เหมือนจะดึงเวลาเพื่อเอื้อประโยชนให้ผู้ที่กระทำผิดกฏหมายอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัด อีกเรื่องคือตู้กดน้ำตรงปากทาง เจ้าหน้าที่บอกผมว่าทราบเจ้าของชัดเจนและว่งหนังสือไปแจ้งรื้อถอน ถึงปัจจุบัญ 3 เดือนทึ่แล้วตู้น้ำก็ยังอยู่เป็นปกติสุขดังเดิม

หรือผมต้องไปร้องเรียนศูนย์ดำรงค์ธรรมทึ่ศาลากลางถึงจะดีครับ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมัคร ผูกพัน
IP : 27.55.97.239
วัน-เวลา : 28 พ.ย. 60 - 10:51 น.
ข้อความ : แก้ไขคำผิด โทรศัพท์ มัน ชอบ พิมพ์ ไป เอง ครับ

ครั้ง ที่ 3 คือการดำเนินการของฝ่ายนิติกร
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.120
วัน-เวลา : 29 พ.ย. 60 - 10:53 น.
ข้อความ : ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 และร่วมตรวจสอบของคณะกรรมการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมัคร ผูกพัน
IP : 27.55.96.66
วัน-เวลา : 29 พ.ย. 60 - 12:30 น.
ข้อความ : ครับ ขอบคุณมากครับทั่เอาใจใส่ทุกข์ของประชาชน
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com