วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 145 คน
สถิติเดือนนี้ 13144 คน
สถิติปีนี้ 13144 คน
สถิติทั้งหมด 2707584 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น3
ผู้ตั้งกระทู้ : สมัคร ผูกพัน
IP : 223.24.111.225
วัน-เวลา : 08 ม.ค. 61 - 13:01 น.
 
     
  ข้อความ : http://www.suthep.go.th/webboard_detail.php?id=1056

อยาก เรียน ถาม ว่า ขั้น ตอน การ ดำเนิน การ ไป ถึง ขั้น ตอน ใด แล้ว ครับ

สอบถามไปทางกองช่างตอบมาว่ากำลังส่งเรื่องให้นิติกร (เดือน ที่ แล้ว) 8 เดือนผ่านไป ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ตู้กดน้ำตรงสามแยก บอกว่าแจ้งเรื่องให้เจ้าของตู้รับทราบเพืีอรื้อถอน ผ่าน มา 8 เดือนยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม

แล้วสิ่งก่อสร้างที่มีปัญหาดังกล่าว ถึงสิ้นปี2561 จะได้มีการดำเนินการตามกฏหมายหรือเปล่าครับ

ร้าน ที่ มี สิ่ง ก่อ สร้าง ดัง กล่าว สร้าง ความ เดือด ร้อน ให้ ผู้ พัก อาศัย ใกล้ เคียง เป็น อย่าง มาก ตี 3 ตี4 ก็มาพูดคุยเตรียมของขายกัน ตรงหน้าร้านที่เป็นสิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายดังกล่าว

แล้วเสียงก็รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง เพราะตึกนี้ห้องนอนอยู่ด้านหน้าตึกทั้งแถว ซึ่งถ้าทำกันในบ้านคงไม่มีปัญหาอะไร และยังกลิ่นอาหารที่ลอยมาเข้าที่พักอาศัย โดยเฉพาะห้องนอนเพราะอยู่ใกล้ๆกันกับ ทึ่ทำอาหารพอดี

กลางวันไปทำงานเปิดหน้าต่างไว้ พอเข้าบ้านจะเปิดแอร์นอน ก็ต้องนอนพร้อมกลิ่นอาหารเหม็นคาวมาเปนปีๆ พวกท่านเจ้าพนักงานรัฐโปรดช่วยคลายทุกข์ให้ประชาชนด้วยครับ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.206
วัน-เวลา : 09 ม.ค. 61 - 08:54 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมัคร ผูกพัน
IP : 223.24.183.181
วัน-เวลา : 09 ม.ค. 61 - 16:07 น.
ข้อความ : ขอบพระคุณมากครับ เรื่องถึงขั้นตอนใดถ้าจะกรุณาแจ้งให้ทราบจะเปนพระคุณมากครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com