เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 772 คน
สถิติเดือนนี้ 17537 คน
สถิติปีนี้ 109431 คน
สถิติทั้งหมด 2490823 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : โคลงการ sml หมู่สิบ ทำไมให้ เอาโคลงการมาให้ คนมาขายสุราเหล้าตอง
ผู้ตั้งกระทู้ : กบ
IP : 171.100.109.145
โทรศัพท์ : 022585654
อีเมล์ : dna_tangmo@hotmail.com
วัน-เวลา : 18 ม.ค. 61 - 19:13 น.
 
     
  ข้อความ : โคลง sml หมู่สิบ สร้างวปัญหาไม่จบสิ้น รุกล้ำ พื้นที่ ชาวบ้าน เเล้วเอาญาติ พี่น้อง ผู้มีอิธิพล มาอยู่ส่องสุม ร่วมอันธพาล เมาสุราอาละวาด มานับสิบปี ตอนนี้เริ่มทุเลาลง เเทนที่จะ หาอะไรดีๆมา ใส่ในโคลงการ sml ให้ชาวบ้านหมู่สิบ ที่ สุจริตใด้ทำกิน เอา โคลงการ sml ให้ เครือญาติ ผู้ทรง อำนาจเเถวนี้ มาขายเหล้าตอง ร้อวงเพลง ดีดีกีต้าร์ อีกไม่นานก็มีเรื่องอีกๆ สรุป ภาครัฐให้ งบประมาน ท่านมาสร้าง sml ให้ญาติๆท่าน มามอมเมา ซ่องสุมอันธพาล ไม่รู้จบ ตอบที sml ให้มาขายเหล้าตองเช่าใด้ไง ใครมีอำนาจพิจารณาตัวเอง ด่วน  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ไพเราะ
IP : 118.172.71.25
วัน-เวลา : 23 ม.ค. 61 - 09:57 น.
ข้อความ : ขอออกความเห็น หาก sml ที่คุณกบ พูดถึงคือร้านที่อยู่ตรงด้านหน้าสิบสองปันนาขันโตก เรามองว่าหม่าล่าอร่อยนะ ไปซื้อทานบ่อยๆ ไม่ได้มองเลยว่าเป็นร้านเหล้าตองที่เสียงดังอะไร แล้วก็ไม่เคยเห็นมีเหตุทะเลาะวิวาทเสียงดัง เรามองต่างมุมนะ คุณไม่ดื่มสุราก็ลองไปอุดหนุนหม่าล่าดูสิ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : มือปราบหมา
IP : 1.2.184.41
อีเมล์ : killer_Dog@Suthepmail.com
วัน-เวลา : 23 ม.ค. 61 - 10:21 น.
ข้อความ : ชอบมากครับที่ท่านเขียนกระทู้นี้ได้อย่างเป็นตัวตนของท่าน
ที่ท่านกล่าวนี้ใช่หมู่ที่10บ้านอุโมงค์ตำบลสุเทพใช่ไหมครับ
ต้องเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้นะครับหมู่ที่10เรามีความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาหลายสิบปี ท่านจะเห็นว่าตามประเพณี งานต่างๆ ไม่ว่าจะ ศาสนา วัฒนธรรม พี่น้องหมู่ที่10บ้านอุโมงเรามีความสามัคคี สืบสานกันมานับสิบปี ไม่ทราบว่าท่านทราบไหม หมู่ที่10 บ้านอุโมงค์เรามีประชุมประจำเดือน มีคณะกรรมการ มีผู้ใหญ่บ้าน และหลายหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนผู้สนใจ ท่านสามารถแจ้งปัญหาหรือจะมาพูดคุยหารือกันได้ ก่อนประชุมผู้ใหญ่บ้านจะประกาศเสียงตามสาย และแจ้งไปยัง หัวหน้าคุ้มบ้านต่างๆ จึงขอเรียญเชิญท่านเข้าร่วมหารือประชาคมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : good good
IP : 223.24.73.19
วัน-เวลา : 05 เม.ย. 61 - 22:30 น.
ข้อความ : จุดประสงค์ของอาคาร smlมีเพื่ออะไรครับ ??? ตีความหน่อย แล้ว sml น่าจะเป็นจุดที่ส่งเสริมชุมชน นะครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com