วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 137 คน
สถิติเดือนนี้ 13136 คน
สถิติปีนี้ 13136 คน
สถิติทั้งหมด 2707576 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : การชำระภาษี
ผู้ตั้งกระทู้ : เสียงประชาชน
IP : 180.183.152.111
วัน-เวลา : 04 เม.ย. 61 - 10:35 น.
 
     
  ข้อความ : เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้เข้าไปชำระภาษีที่เทศบาล และได้รับการบริการไม่ค่อยเป็นที่พึงพอใจ พนักงานที่ผมสั้น สวมแว่นตา หน้าจะนั่งโต๊ะตรงกลางห้อง และหันหน้าออกทางประตูที่ไปชำระภาษี น้ำเสียงและการพูดจากับประชาชนที่เข้ารับบริการไม่ค่อยเป็นที่พอใจ จากเสียงประชาชนที่รอรับบริการด้วยกัน แสดงออกถึงหน้าตาที่ไม่ยิ้มแย้ม หน้าตาไม่ต้อนรับ เหมือนไม่พร้อมจะให้บริการอย่างเต็มที่ ช่วยปรับปรุงด้วยนะครับ เพื่อการบริการที่ดีขึ้นของเทศบาลสุเทพของเรา ทำงานเพื่อประชาชนควรเปิดใจให้กว้างและทำหน้าต้อนรับด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.26.179
วัน-เวลา : 05 เม.ย. 61 - 11:02 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ เทศบาลตำบลสุเทพขออภัยในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จะนำข้อร้องเรียนของท่านส่งไปยังผู้อำนวยการกองเพื่อพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนชำระภาษี
IP : 180.183.154.231
วัน-เวลา : 09 เม.ย. 61 - 08:25 น.
ข้อความ : เห็นด้วยกับข้อความข้างบนที่ได้กล่าวมาครับ ผมเป็นอีกเสียงหนึ่งครับ สำหรับการชำระภาษี ห้องแคบ พนักงานบางท่าน(บางท่าน) บริการด้วยสีหน้าไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส เหมือนไม่มีใจบริการ เราไปชำระภาษีนะครับ ควรทำหน้าตายิ้มแย้ม กล่าวทักทายประชาชนด้วย ทำหน้าตาต้อนรับด้วยครับ เทศบาลสุเทพของเราเป็นเทศบาลที่ประชาชนให้ความร่วมมือในทุกด้านเป็นอย่างดี อย่าให้เสียภาพลักษณ์เทศบาลสุเทพของเราด้วยเรื่องบริการเลยครับ ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com