วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 122 คน
สถิติเดือนนี้ 13121 คน
สถิติปีนี้ 13121 คน
สถิติทั้งหมด 2707561 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น 6
ผู้ตั้งกระทู้ : สมัคร ผูกพัน
IP : 223.24.176.251
โทรศัพท์ : 0648411202
วัน-เวลา : 29 เม.ย. 61 - 18:47 น.
 
     
  ข้อความ : ร้าน เจ้ ปัญหาฯ เรื้อน แล้ว นะ ครับ เมื่อวันพฤหัสฯที่ผ่านมา ต้องของขอบพระคุณท่านเจ้าพนักงานทุกท่านที่ช่วยดูแล ทุกข์สุขของประชาชน ทั้งฝ่ายช่างที่ช่วยตามเรื่อง และฝ่ายนิติกรที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและฉับไว ต้องขอบพระคุณมากครับ

แต่หลังจากรื้อถอน พอเจ้าหน้าที่มาตรวจเค้าก็เริ่มสร้างใหม่ทันที ผมรอดูจนเค้าสร้างใหม่แล้วเสร้จจึง แจ้งให้ท่านทราบ และตามกฏหมาย ถ้าถนนกว้างไม่ถึง 6 เมตร สิ่งปลูกสร้างต้องห่างจากจุดกึ่งกลาง 3 เมตร แต่สิ่งก่อสร้างที่เค้าสร้างใหม่หลังจากทุบของเก่าทิ้ง ห่างแค่ 2.10 เมตร จึงอยากขอความกรุณาท่านอีกครั้งช่วยพิจจารณาตามกฏหมาย...อย้างตรงไปตรงมา....ให้ แล้ว เสร็จ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.25.113
วัน-เวลา : 30 เม.ย. 61 - 13:41 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.25.113
วัน-เวลา : 01 พ.ค. 61 - 14:56 น.
ข้อความ : เรียน คุณสมัคร ผูกพัน
ตาที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามา ขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า ชุดแท่น / โต๊ะตั้งเตาไฟ เป็นสิ่งที่ยกย้ายได้ เป็นลักษณะแผงลอย ไม่ได้เป็นอาคาร ที่ต้องมีระยะร่น กรณีหากท่านได้รับความเดือดร้อนเป็นประการใด เจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบตาม พรบ.สาธารณสุขฯ หรือ พรบ.รักษาความสะอาดฯ ต่อไป
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com