วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 910 คน
สถิติเดือนนี้ 13262 คน
สถิติปีนี้ 31243 คน
สถิติทั้งหมด 2725683 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ทำอย่างไรกับร้านมีดนตรีเสียงดัง
ผู้ตั้งกระทู้ : วิทยา
IP : 180.183.200.50
วัน-เวลา : 15 พ.ค. 61 - 18:30 น.
 
     
  ข้อความ : ปัจจุบันมีร้านเปิดตอนกลางคืนและมีดนตรีไม่ว่าเป็นวงหรือเปิดเพลง บนถนนเส้นในอุโมงค์ โป่งน้อย หรือที่กำลังจะเปิด ตรงปากซอยกิ่งไฝ่ แค่ซ้อมก็ดังแบบไม่เกรงใจใคร ลองมาตอนนี้เลยครับ ทางเทศบาลทำอะไรได้บ้างครับ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.25.243
วัน-เวลา : 17 พ.ค. 61 - 15:01 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.25.243
วัน-เวลา : 17 พ.ค. 61 - 16:19 น.
ข้อความ : เรียน คุณวิทยา
ถ้าหากเป็นบริเวณลานเสี่ยว ตรงปากซอยกิ่งไผ่ ได้ขออนุญาตใช้เสียง 1 วัน เพราะเป็นวันที่เปิดโครงการ ส่วนที่อื่น จนท. กำลังเร่งตรวจสอบค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ
IP : 1.47.12.192
วัน-เวลา : 06 พ.ย. 61 - 23:04 น.
ข้อความ : เจ้าหน้าที่ครับ
ร้านเหล้าโซน box box เสียงดังมากครับ
พอจะทำอะไรได้บ้างครับเรื่องภาวะทางเสียง ที่นับวันจะดังขึ้นเรื่อยๆครับ

เดือดร้อนมากเลยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : วิทยา
IP : 180.183.229.25
วัน-เวลา : 06 ธ.ค. 61 - 23:41 น.
ข้อความ : ผมอยูหอพักใกล้ทั้งลานเสี่ยวและลานเบียร์ วันศุกร์กับเสาร์ลานเสี่ยวจัดหนักเลยครับ ส่วนลานเบียร์ไม่ต้องพูดถึง หนักกว่าลานเสี่ยวครับ จัดหนักแบบไม่สนใจพระเลยครับ ถ้าจะตอบขอบอกว่าจะแก้ไขอย่างไร และเมื่อไหร่ หากจะตอบว่ารับเรื่องค่ะ นั่นไม่ช่วยอะไรกับผู้กำลังเดือดร้อนและเบื่อหน่าย
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com