วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 963 คน
สถิติเดือนนี้ 13315 คน
สถิติปีนี้ 31296 คน
สถิติทั้งหมด 2725736 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม กลางที่ส่่วนกลางหมู่บ้านนวภูมิเทอเรส (ตรงข้ามสินธนา)
ผู้ตั้งกระทู้ : TW
IP : 223.27.217.18
อีเมล์ : teerawinwut@gmail.com
วัน-เวลา : 27 มิ.ย. 61 - 10:54 น.
 
     
  ข้อความ : เรื่อง ขอร้องเรียนและสอบถามการอนุญาตห่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม กลางที่ส่่วนกลางหมู่บ้านนวภูมิเทอเรส (ตรงข้ามสินธนา)
ปัจจุบันสภาพที่ดินเข้าตรงข้ามตึกสินธนา ซ.วัดอุโมงค์ ลักษณะที่ดินเป้นที่ดินส่วนหลางของ หมู่บ้านนวภูมิเทอเรส โครงการเป้นทาวน์เฮาส์หันหน้าออกสู่ถนน สามด้านด้านหลังของทุกหลังล้อมรอบที่ดินแปลงที่จะก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมดังกล่าว ทางเข้าออกไม่เกิน 3 m อยากร้องเรียนและสอบถาม
1.การเอาที่ดินในลักษณะคล้ายเป้นส่วนกลางของโครงการ แต่เดิมเป็นสระว่ายน้ำ(รกร้าง) และด้านหลังของทาวน์เฮ้าส์แต่ละหลังหันหลังล้อมรอบอยู่ ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป้นการกระทำที่ชอบด้วยกฏหมายแล้วหรือไม่
2.ทราบเรื่องว่าได้รับการขออนุญาตแล้ว สภาพทำเลที่ตั้งที่ดิน ลักษณะเป็นหลังบ้านของทาวน์เฮาส์ในโครงการ มีแนวท่อระบายน้่ำร่วมของบ้านแต่ละหลัง(หากท่านสำรวจจริงๆ) และอนุญาตให้ก่อสร้าง ผลกระทบเรื่องสุขาภิบาล การระบายน้ำ รวมถึงความปลอดภัยของทาวน์เฮ้าส์แต่ละหลังที่หันหลังล้อมรอบที่ดิน แต่กลับมีการปลูกสร้างอาคารพักอาศัยรวม(หอพัก/อพาร์ทเม้นท์) ทั้งเรื่องเหตุรำคาญ สิ่งรบกวนต่างๆ ท่านควบคุมตรวจสอบดูแลตามกฏหมายจริงแล้วหรือไม่ จึงมีการอนุญาตให้ก่อสร้าง
3.ปัจจุบันเริ่มมีการนำเครื่องจักรหนักเข้าปรับหน้าดิน ทาวน์เฮาส์บางหลังทางทิศตะวันออกค่อนข้างต่ำ ต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องแรงสั่นสะเทือน เสียง ฝุ่น ท่านได้พิจารณาทั้งในแง่กฏหมาย และผลกระทบต่อชุมชนสังคมแล้วหรือไม่

สรุปคือทั้งนี้หากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตก่อสรา้งอาคารพักอาศัยรวม บริเวณที่ดินแปลงหังกล่าว ต้องกระทบต่อชุมชน สังคม ของผู้พักอาศัยของหมู่บ้านนวภูมิเทอเรส สมควรหรือไม่ที่ควรยับนั้งการก่อสรา้ง ทบทวน หรือยุติ ห่อนที่จะเกิดผลกระทบโดยกว้าง
จึงขอร้องเรียนให้ตรวจสอบ ดำเนินการและขอติดตามผลการตรวจสอบ
ขอแสดงความนับถือ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.24.50
วัน-เวลา : 28 มิ.ย. 61 - 08:44 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com