วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 12395 คน
สถิติปีนี้ 30376 คน
สถิติทั้งหมด 2724816 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : การก่อสร้างต่อเติมของ หอพักภูวรเพลส บ้านเลขที่88 ภูวราเพลส ทำให้เดือดร้อนมาก
ผู้ตั้งกระทู้ : สมยศ
IP : 213.152.165.43
วัน-เวลา : 01 ส.ค. 61 - 11:04 น.
 
     
  ข้อความ : ขอร้องเรียนต่อเทศบาลสุเทพ
เรื่อง การก่อสร้างของ หอพักภูวรเพลส บ้านเลขที่88
ภูวราเพลส Puvara Place
ตำบล สุเทพ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สุเทพ เมือง Chang Wat Chiang Mai 50200
18.787339, 98.957451

ทำไมเทศบาลสุเทพปล่อยให้มีการก่อสร้างที่ผิดและทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
ของหอพักภูวราเพลส ในการก่อสร้างต่อเติมมีการทำดังนี้

1 ต่อเติมดาดฟ้า เพิ่มอีกหนึ่งชั้น สามารถทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ตึกหรือหอในบริเวณนั้นคงจะทำได้กันหมด
2 มีบันไดไปดาดฟ้า ผิดหรือไม่ บันไดหนีไฟถูกตามแบบหรือไม่
3 มีการก่อสร้างชิดรั้ว ไม่ห่าง 50 ซม ทำได้หรือไม่
4 โดยรอบมีการต่อเติมโรงรถติดถนนรุกล้ำที่สาธารณะทำให้คนสัญจรไปรอบๆนั้นเดือดร้อนมาก ทำถนนเล็กลง โดยเอาเปรียบคนในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด จอดรถกินถนน ถนนเหลือเลนเดียว ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เฉี่ยวกันไปมา
5 รางระบายน้ำเป็นไปตามแบบหรือไม่ ทำไมรางระบายน้ำเกินที่สาธารณะ และน้ำลงไปไหนตามแบบยื่นหรือไม่

ทั้งนี้ขอร้องเรียนและให้บังคับระงับการใช้อาคารและตรวจสอบแบบ และมีแบบยื่นดัดแปลงหรือไม่ โดยขอให้ทางเทศบาลสุเทพและโยธาจังหวัด เข้าทำการระงับการก่อสร้างและรื้อถอนหากผิดแบบต่อเติมกรณียื่นแบบแล้ว ถ้าไม่ยื่นแบบต่อเติม ทางเทศบาลสุเทพผิดหรือไม่ ต้องร้องเรียนไปยังโยธาหรือไม่

หากการก่อสร้างรุกล้ำทีถนนสาธารณะได้ และต่อเติมผิดแบบได้ เพิ่มชั้นได้ แบบนี้โยธาสุเทพจะทำอย่างไร
ขอเรียกร้องให้ควบคุมและทำตามพรบ กฎหมายด้วย

จากชาวบ้านอุโมงค์และบ้านหลิ่งห้า
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.24.231
วัน-เวลา : 08 ส.ค. 61 - 10:52 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ จะส่งเรื่องต่อไปยังกองช่าง เพื่อตรวจสอบนะคะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : TW
IP : 184.22.163.205
วัน-เวลา : 15 ส.ค. 61 - 18:13 น.
ข้อความ : แปลกใจเช่นกันครับ เทศบาล มีมาตรการควบคุมเรื่องพวกการ ขออนุญาตก่อสรา้งใหม่ หรือดัดแปลงต่อเติมอาคาร เช่นรัย กฎหมายเขียนบัญญัติไว้ชัดเจน ยิ่งแถบตำบลสุเทพ ครอบคลุมพื้นที่ใกล้มช. มีอาคารพักอาศัยรวมทั้ง หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ขึ้นเต็มไปหมด การจะก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคาร ยิ่งพวกอาคารพักอาศัยรวมเหล่านี้ ยิ่งต้องคำนึงถึงเรื่ิองเหตุรำคาญต่างๆ สิ่งแวดล้อม มลพิษขอเสีย ที่จะกระทบต่อชาวบ้าน ชุมชน ท่านผู้บังคับใช้กฎหมายสิครับ ต้องชัดเจนและเป็นธรรมกับประชาชน อย่าให้ถึงขั้นต้องมีประชาชนเดือดร้อน ได้รับผลเสีย ผลกระทบ จึงจะออกมามีบทบาทควบคุมบังคับใช้กฎหมาย
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com