วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 177 คน
สถิติเดือนนี้ 12529 คน
สถิติปีนี้ 30510 คน
สถิติทั้งหมด 2724950 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ขอบคุุณกู้ภัย ต.สุเทพ
ผู้ตั้งกระทู้ : จินตนา
IP : 202.28.250.93
โทรศัพท์ : 0866711835
อีเมล์ : u123com@gmail.com
วัน-เวลา : 03 ต.ค. 61 - 19:14 น.
 
     
  ข้อความ : วันนี้ 3 ตุลาคม 2561 เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว เลยมีแขกไม่ได้รับเชิญ เป็นเจ้าตัวยาวๆ ไม่มีขา เข้ามาเยือนถึงเรือนชาน แต่เราก็ไม่อยากต้อนรับ จะเชิญออกเองก็ไม่กล้า เลยต้องขอรบกวนผู้เชี่ยวชาญ มาเชิญออกไปไกลๆ งานนี้ขอบคุณกู้ภัยสุเทพ เป็นอย่างสูง (ตื่นเต้นจัด ลืมถามชื่อคุณกู้ภัยสองคน) ขอบพระคุณมากๆ อุ่นใจตั้งแต่เข้ามาอาศัยใน ตำบลสุเทพ เกือบเจ็ดปี บอร์ดนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดี และมีเจ้าหน้าที่มาอ่าน มาตอบ และประสาน ช่วยเหลือได้จริง ขอให้เจริญๆสืบไปค่ะ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.27.45
วัน-เวลา : 04 ต.ค. 61 - 09:31 น.
ข้อความ : ขอขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ จะนำคำชมส่งไปให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯต่อไปนะคะ เทศบาลตำบลสุเทพยินดีให้บริการค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : วิทยา
IP : 183.89.185.29
วัน-เวลา : 05 ต.ค. 61 - 23:57 น.
ข้อความ : เห็นด้วยครับ ว่าหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำงานดีครับ ผมอยู่ตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนเป็นเทศบาล เห็นการเปลี่ยนแปลง ได้ยินว่าทางเทศบาลจะให้เส้นวัดอุโมงค์ไปถึงวัดโป่งน้อยเป็นถนนสายวัฒนธรรม ไม่มีร้านเหล้าเบียร์ เพลงเสียงดังและจอดรถกีดขวางทางสัญจร หากเป็นจริงขออนุโมทนาด้วยครับ บุญกุศลจะทำให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 184.82.27.45
วัน-เวลา : 08 ต.ค. 61 - 11:13 น.
ข้อความ : ทางเทศบาลมีโครงการจะทำถนนสายดังกล่าวให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมจริงค่ะ ให้เป็นถนนปลอดแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com