วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 900 คน
สถิติเดือนนี้ 13252 คน
สถิติปีนี้ 31233 คน
สถิติทั้งหมด 2725673 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ปัญหาน้ำไม่ไหล เป็นบ่อย ซ้ำซาก
ผู้ตั้งกระทู้ : ปชช.
IP : 110.171.135.23
วัน-เวลา : 21 เม.ย. 55 - 12:35 น.
 
     
  ข้อความ : ปัญหาน้ำไม่ไหลเป็นบ่อยเกินไปมั้ยคะ พอน้ำไม่ไหลปุ๊บทุกอย่างหยุดชะงักไปหมด จะค้าขาย จะไปเรียน ไปทำงาน...ทำไม่ได้ซักกะอย่าง เป็นบ่อยแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะ เท่าที่ทราบตึกขึ้นใหม่เยอะ รถใหญ่ก็เริ่มวิ่งเข้ามาโดยเฉพาะเส้นวัดอุโมงค์แล้วก็เหยียบท่อแตกประจำอันนี้ย้ำว่าบ่อยมาก ตามซ่อมที่ละจุดที่แตกแบบนี้ไม่ไหวหรอกค่ะประชาชนต้องทำมาหากิน ควรจะห้ามรถบรรทุกหรือไม่งั้นก็หางบทำถนนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่านี้ หรือไม่งั้นก็หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ค่ะ...มันเร่งด่วนจริง ๆ นะคะ ขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ คงต้องมีการเดินขบวนแล้วล่ะค่ะ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ข้าวปั้น
IP : 110.171.134.241
วัน-เวลา : 21 เม.ย. 55 - 15:03 น.
ข้อความ : ชาวบ้านเดือนร้อนจริงๆครับ ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล นี่ เกิดขึ้นก็บ่อยมากๆ ยังไงผู้มีอำนาจรับผิดชอบ ก็ช่วยเข้ามาดูแลหน่อย นะครับ เห็นใจชาวบ้านบ้าง นี่เราอยู่ใน ต.สุเทพ อ.เมืองนะครับ ปัญหาแบบนี้ไม่น่าจะให้เกิดเลย ขอความเห็นใจ ปรับปรุงแก้ไข ด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างมากครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : หญิง
IP : 110.171.135.23
วัน-เวลา : 21 เม.ย. 55 - 16:28 น.
ข้อความ : วันนี้ทั้งวันน้ำก็ไม่ได้อาบค่ะตั้งแต่ตื่นมา นี่ก็ปาเข้าไปเกือบห้าโมงเย็นแล้วอ่ะ ขายของก็ไม่ได้ขายเพราะน้ำไม่ไหลไม่รู้จะล้างถ้วยชามยังไง ขาดรายได้ไปอีก 1 วัน
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : panda
IP : 223.205.217.243
วัน-เวลา : 23 เม.ย. 55 - 12:21 น.
ข้อความ : เห็นดว้ยครับ ท่อแตกบ่อยมากแตกแต่ละทีซ่อมกันทั้งวัน
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : วุด
IP : 171.100.106.23
อีเมล์ : pin_wut@hotmail.com
วัน-เวลา : 25 เม.ย. 55 - 08:14 น.
ข้อความ : เป็นบ่อยมากจริง ๆ ครับ แถมเป็นทีกว่าจะแก้ไขเสร็จกินเวลาเป็นวันบางครั้งก็ข้ามคืน
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผ่านมา
IP : 1.47.21.102
วัน-เวลา : 30 เม.ย. 55 - 10:48 น.
ข้อความ : ระบบน้ำประปาในเขตตำบลสุเทพ อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคครับ 0-5323-3479
0-5323-3480
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 6  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ข้าวปั้น
IP : 110.171.134.241
วัน-เวลา : 04 พ.ค. 55 - 12:42 น.
ข้อความ : วันนี้น้ำก็ไม่ไหลอีกแล้วครับ 4/5/2555 ขอขอบคุณนะครับ ที่แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าเป็นแบบนี้ ก็จะมีเทศบาลไปทำไม ครับ มีอะไรก็แจ้งเองเลย จัดการเอง ดีกว่า
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 7  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ...
IP : 111.84.151.86
วัน-เวลา : 10 พ.ค. 55 - 23:48 น.
ข้อความ : ะบบน้ำประปาในเขตตำบลสุเทพ อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคครับ 0-5323-3479
0-5323-3480
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 8  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ปชช.
IP : 110.171.135.23
วัน-เวลา : 14 พ.ค. 55 - 13:45 น.
ข้อความ : ทราบนะคะว่าประปาอยู่ในความดูแลของการประปา แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นรถทับถนนเลยทำให้ท่อประปาแตกแล้วประชาชนก็เดือดร้อนอ่ะค่ะ แล้วงี้ต้องแจ้งใครอีกล่ะ กรมโยธาเหรอคะ...ตกลงเทศบาลทำไรมั่งคะเนี่ย
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 9  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนซอนวัดอุโมงค์
IP : 223.204.24.141
วัน-เวลา : 05 ก.พ. 56 - 07:10 น.
ข้อความ : วันที่ 4 กพ2556 น้ำไม่ไหลตอนเช้ามืด ขณะนี้เช้าวันที่ 5 กพ 56 ยัง ไม่ไหล ครับ และเกิดบ่อยมากจริงๆ ช่วยแก้ป้ญหา ด้วย ครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 10  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนแถวนี้
IP : 118.172.61.222
วัน-เวลา : 09 ก.พ. 56 - 23:44 น.
ข้อความ : วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2556 น้ำไม่ไหล จะอาบน้ำก็ไม่ได้อาบ ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง ปรับปรุงด่วนนะ ทนปัญหานี้มานานแล้วจริงๆ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 11  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : หอภูดาว
IP : 223.206.225.143
วัน-เวลา : 17 ก.พ. 57 - 18:55 น.
ข้อความ : ดีใจทุกครั้งที่เห็นเค้าซ่อมท่อ นึกว่าจะไม่มีปัญหานี้ซ้ำซากซะที แต่ที่ไหนได้ อยู่มา 3 ปีเป็นเหมือนเดิม ท่อเเตก ซ่อมท่อบ่อย คนแถวสุเทพ นศ ก็เดือดร้อนกันหมด งบประมาณก็มีตั้งเยอะเพราะคนอยู่เยอะ ภาษีหอพักก็ได้ เอาตังไปทำไรหมดคะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 12  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนซอยข้างวัดโป่งน้อย
IP : 171.4.247.32
วัน-เวลา : 03 ม.ค. 58 - 13:40 น.
ข้อความ : จะปีเก่าปีใหม่ น้ำก็ยังไม่ไหลเหมือนเดิม น้ำมาบ้างไม่มาบ้าง เมื่อไหร่จะแก้ไขดีคะ???
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com