วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 136 คน
สถิติเดือนนี้ 12488 คน
สถิติปีนี้ 30469 คน
สถิติทั้งหมด 2724909 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
  หัวข้อสนทนา : พนักงานตัดหญ้า//กับร้านโซลาว
ผู้ตั้งหัวข้อ : ณัฐนรี
IP : 182.232.30.89
โทรศัพท์ : 0932177706
อีเมล์ : Micky2003@windowslive.com
วัน-เวลา : 27 มิ.ย. 59 - 09:19 น.
 
     
  ข้อความ : พนักงานตัดหญ้าในหมู่ 15 ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกตัดเฉพาะบางบ้านค่ะ ซึ่งบ้านถัดไปอีกหลัง ตั้งแต่ร้านโจ๊กทรายคำไปจนถึงหน้าโรงเรียนห้วยทรายหญ้ายาวถึงเอวแล้วค่ะ พอเห็นพนักงานตัดหญ้าเลยถามว่าทำไมไม่ตัดให้ พนักงานตอบกลับมาว่าไม่มีที่ทิ้ง เลยงงว่าแล้วบางบ้านที่เลือกตัดนั้นทำไมมีที่ทิ้ง รบกวนตรวจสอบหน่อยนะคะ. //เรื่องที่สองร้านฮาโหลโซลาว ตอนกลางวันลูกค้าร้านเยอะ แต่ร้านโซลาวมีรถจอดอยู่บนถนนเรียบคันคลองเล็กหน้าร้านจอดอยู่เต็มเลยค่ะ คนใช้ถนนแทบจะผ่านไม่ได้ แล้วรถจอดเยอะขนาดนั้นทำให้มองไม่เห็นรถที่จะขับออกมาจากที่จอดรถของทางร้าน รถจะชนกันหลายครั้งแล้วค่ะ สร้างความรำคาญให้กับคนใช้ถนนเป็นอย่างมากเลยค่ะ กรุณาตรวจสอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ.  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 180.183.201.46
วัน-เวลา : 02 ก.ค. 59 - 11:40 น.
ข้อความ : รับทราบค่ะ จะแจ้งไปยังคนดูแลคนงานบ้านน่าอยู่ให้นะคะ ส่วนปัญหาเรื่องที่จอดรถร้านโซลาว เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ตรวจสอบไปแล้วหลายครั้งเรื่องที่จอดรถ และได้แก้ปัญหาด้วยการให้จอดเพียงฝั่งเดียว เพราะปกติจะมีรถจอดทั้ง 2 ฝั่งทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้สัญจรไปมา จะแจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
  
รหัสเจ้าหน้าที่ * :  
  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com