วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 116 คน
สถิติเดือนนี้ 12468 คน
สถิติปีนี้ 30449 คน
สถิติทั้งหมด 2724889 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
  หัวข้อสนทนา : ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าหอพัก พาโน เรซซิเดนซ์
ผู้ตั้งหัวข้อ : นายปริญญา
IP : 223.207.134.160
โทรศัพท์ : 053810972 , 0801224570
อีเมล์ : max0801224570@gmail.com
วัน-เวลา : 19 ก.ค. 60 - 11:09 น.
 
     
  ข้อความ : เรื่อง ถนนหน้าหอพัก #พาโนเรสซิเดนซ์ เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน 2 ปี

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสุเทพ

กระผมชื่อ นายปริญญา อายุ 34 เป็นบุตรของ นางจารุวรรณ อายุ 59 ปี เป็นหลานของ นางบุญยวง อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/4 บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลสุเทพ 50200 กระผมมาติดต่อร้องเรียนเรื่อง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าหอพัก #พาโนเรสซิเดนซ์ ติดกับสี่แยก #ต้นโมกข์แมนชั่น ขอให้เจ้าหน้าที่กองช่าง หรือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสุเทพ ช่วย #เบิกเงินงบประมาณ ของ อบจ. เชียงใหม่ หรือ เทศบาลตำบลสุเทพ มาดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานเกือบ 2 ปี แล้ว ร้องเรียนไปหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่รู้ว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเมื่อไหร่ จึงอยากให้ดำเนินการตามที่ผมร้องเรียนเป็นการด่วนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ.

นายปริญญา
19/07/2560
เวลา 11:00 น.
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.98
วัน-เวลา : 30 ส.ค. 60 - 14:14 น.
ข้อความ : เทศบาลตำบลสุเทพ อยู่ระหว่างดำเนินการการก่อสร้าง แต่มีเสาไฟฟ้ากีดขวา่ง จึงต้องดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าให้ทำการย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางก่อน ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพได้ทำการขอย้ายเสาไฟฟ้า รอการไฟฟ้ามาย้ายเสาไฟฟ้าค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
  
รหัสเจ้าหน้าที่ * :  
  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com