วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสานักงานเทศบาลตาบลสุเทพ

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2553
  • อ่าน 190 ครั้ง


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

ตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ

มีรายละเอียดดังนี้

- งานรื้อถอนส่วนอาคารที่จะทำการปรับปรุง

- งานปรับปรุงอาคารในส่วนโครงสร้าง และงานหลังคากันสาด

- งานผิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานผนัง และประตูหน้าต่าง

- งานสี งานไฟฟ้า และงานห้องน้า พร้อมรายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน

บริเวณบ้านร่าเปิง หมู่ที่ 5 ตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 520,000.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

และมีราคากลางเป็นเงิน 520,000.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสานักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 174 KB. 81
2 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2553 242 KB. 78

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: