เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 59 คน
สถิติเดือนนี้ 21399 คน
สถิติปีนี้ 155561 คน
สถิติทั้งหมด 2536953 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เงินสงมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน <14 ส.ค. 51>

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cordia New"; panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2130706429 0 0 0 65537 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520082689 -1073717157 41 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0pt; margin-right:0pt; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->


กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จังหวัดเชียงใหม่  ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน    จำนวน  3  ครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน    ครอบครัว ๆละ  3,000  บาท  ซึ่งประกอบด้วย

-  นายกมล  ประภาพรรณ  อายุ  54  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  534  หมู่ที่  5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้วิกลจริต  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู  ไม่มีที่อยู่อาศัย  

-  นายอโณทัย   แสงเวียน  อายุ  30  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  59  หมู่ที่  5  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  พิการซ้ำซ้อน  ตาบอดสองข้าง  ไม่มีงานทำ  ไม่มีอาชีพ

นางสาวจุฬาพร  วงศ์น้อย  อายุ  50  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  35/101  หมู่ที่  4  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง  พิการไม่มีหัวแม่มือว้ายและแขนลีบ 

โดยได้ทำการมอบเงินสงเคราะห์ดังกล่าว  ในวันที่  14  สิงหาคม  2551  โดย  นายประสาตร์  ล้อมลาย  ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นผู้มอบ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2551 <12 ส.ค. 51>


เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง

คณะครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ

อสม. องค์กรสตรีตำบลสุเทพ กลุ่มเยาชนดนตรีพื้นเมือง

และประชาชนชาวตำบลสุเทพ เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้


โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา <07 ส.ค. 51>นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการ

"การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประจำปี 2551"


ภายใต้โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของ สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์

ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ในการดำเนินการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้

ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551


ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี <31 ก.ค. 51>คณะผู้บริหาร และ พนักงาน เทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการก่อสร้างฯ (ตึกสูงป <27 ก.ค. 51>
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ พ.ศ.....

ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2551
ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เทศบาลตำบลสุเทพ ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรม วันแม่ <24 ก.ค. 51>เทศบาลตำบลสุเทพเป็น ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ที่จะมาถึง

ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา

มอบบ้าน <22 ก.ค. 51>
มอบบ้าน

เทศบาลตำบลสุเทพ  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จังหวัดเชียงใหม่ (CC)
ได้จัดโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ  จำนวน  1  หลัง 
และสถานที่ประกอบกิจกรรมของผู้สูงอายุ  1  แห่ง 

ได้ทำการมอบบ้านและอาคาร  ในวันที่  22  กรกฎาคม  2551  ที่ผ่านมา
โดยนายภักดี   พวงจิตร  อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13 
และนายประสาตร์  ล้อมลาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  เป็นผู้มอบ   การประชุมประชาคมท้องถิ่ม เพื่อพิจารณาผู้ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 <16 ก.ค. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับ

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ

ประมวลภาพ ไหว้ครูศูนย์เด็กเล็ก <19 มิ.ย. 51>


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดพิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสามปี <12 มิ.ย. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)

และ แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ. 2552 - 2554)


ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

ณ รอยัลปิงการ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อนำข้อมูลโครงการที่รวบรวมจากการประชุมประชาคมตำบล
    มาร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อบรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)

2. เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลฯ

3. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานของแต่ละกองที่มีอยู่ในปัจจุบัน
    และที่มีความต้องการใน 3 ปี ข้างหน้า เพื่อจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังพนักงานสามปี (พ.ศ. 2552 - 2554)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com