เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 875 คน
สถิติเดือนนี้ 15556 คน
สถิติปีนี้ 238426 คน
สถิติทั้งหมด 2619818 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 <12 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสุเทพ

จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

ที่โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นประธานในการเปิดการประชุมและคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อบรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม


ในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายประสาตร์ ล้อมลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ

ประธาน อสม. ประธานประชาคมหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน <09 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นำโดยนายเชี้ยว จิรวัฒนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย

พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและพนักงาน

เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

ในด้านการบริหารจัดการทั่วไป

พร้อมเข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551 <09 ธ.ค. 51>


เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551


วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 07.09 น. เทศบาลตำบลสุเทพ

นำโดยนายทวีพงษ์  หินคำ  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสุเทพโดย

ได้นำข้าราชการและพี่น้องประชาชนตำบลสุเทพ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง

แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูปและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป    

ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ 


ในช่วงค่ำ ได้จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2551

โดยในปีนี้ได้มีพ่อตัวอย่างที่ได้รับโล และประกาศเกียรติคุณจำนวน15 คน

จาก 15 หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


จากนั้นนายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้นำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  ข้าราชการ  และ พี่น้องประชาชนตำบลสุเทพ

ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) และ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2551  


จากนั้นทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2551

ยังมีการจัดการประกวดร้องเพลง ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อชิงตำแหน่งนักร้องดีเด่น ชิงเงินรางวัลกว่า 3000 บาท

พร้อมเกียรติบัตรและยังมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล อีกด้วย
ร่วมขบวนอัญเชิญ และเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ <03 ธ.ค. 51>เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เข้าร่วมงานราชพฤกษ์ ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง

เพื่อร่วมพิธีอัญเชิญ และเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ

ปางสมถะวิปัสสนากรรมฐาน ณ สวนราชพฤกษ์ 2549

โดยมีประชาชนชาวตำบลสุเทพ เข้าร่วมขบวนอัญเชิญและเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และประชาสัมพันธ์การจัดประชุม

สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 25 -26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

มอบธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี <28 พ.ย. 51>ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ได้อัญเชิญธงเฉลิมพระเกียรติที่ประดิษฐาน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

เข้าขบวน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ จาก เทศบาลตำบลสุเทพ

ไปยังบริเวณสี่แยกเชียงใหม่ภูคำ เพื่อส่งมอบธงเฉลิมพระเกียรติ

ต่อไปยัง นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ต่อไปรับธงพระราชทาน จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี <27 พ.ย. 51>เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลสุเทพ

ร่วมใจรักสามัคคี จัดขบวนเดิ่น-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อต้องรับธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

เมื่่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รับธงเฉลิมพระเกียรติจากนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ

เพื่อนำธงเฉลิมพระเกียรติไปประดิษฐาน ณ ลานกิจกรรมข้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เพื่อเฉลิมฉลองต่อไป

เฉลิมฉลอง ธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 สร้างสามัคคี <27 พ.ย. 51>ในช่วงค่ำ (27 พ.ย. 2551) เทศบาลตำบลสุเทพ

ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เหียะ จัดงานเฉลิมฉลองธงเฉลิมพระเกียรติ

"จากวันแม่ ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"

โดยมีการแสดงจากเทศบาลตำบลสุเทพ และ เทศบาลตำบลแม่เหียะ

สลับสับเปลี่ยนขึ้นแสดง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองธงเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระพี่นางฯ <15 พ.ย. 51>
เทศบาลตำบลสุเทพ และชาวตำบลสุเทพทุกหมู่เหล่า

เข้าร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดภาพงาน "สืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 <11 พ.ย. 51>

 


 

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน


สืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลสุเทพ ประจำปี 2551 

 


เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง โดยให้วัด ชุมชน

สถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกัน

ในวันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ณ ลาดจอดรถเทศบาลตำบลสุเทพ


กิจกรรมภาคภาควัน
เริ่มการแข่งขัน 10.00 น. เป็นต้นไป
การแข่งขัน บอกไฟลูกหนูหมื่น
การแข่งขัน ยิงก๋ง

กิจกรรมภาคกลางคืน
เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
-
การประกวดกระทงประดิษฐ์
-
การประกวดนางนพมาศจำแลง
-
การประกวดซุ้มประตูป่า และ มอบรางวัลให้แก่การประกวดแข่งขันต่าง ๆ
-
การแสดงดนตรี

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน


| หมู่บ้านชญยล | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ |

| หจก. เอส.พี.อินเตอร์เทรด | สินธนา รีสอร์ท | การท่าอากาศยานเชียงใหม่ |

 | L.O.T Thailand จำกัด โดย คุณอัจฉรา โคจรสวัสดิ์ | คุณอมราภรณ์ ฤกษ์เกษม |

 | โรงแรม Best Westen เชียงใหม่ | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด |

| โรงแรม เดอะเรสซิเด้นซ์ | โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ |

| บมจ. ธนาคารแลนด์แลนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย สาขาย่อยบิ๊กซี หางดง |

| ร้านอาหารบ้านแก้วเฮือนคำ | พฤกษาเพลส | ประมวลภาพ "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย" <09 พ.ย. 51>
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา มช.


จัดงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย

ในวันที่ 9 พ.ย. 51

ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย (ทางขึ้นดอยสุเทพ)

ในงานมีการเสวนาหัวข้อ ครูบาศรีวิชัย ชีวิต คำสอน ศรัทธา สถาปัตย์...

งานนิทรรศการ โชว์วัตถุมงคลครูบาศรีวิชัยและพระสกุลลำพูน-เชียงใหม่

งานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องครูบาและพระล้านนา รางวัลเป็นรูปเหมือนบูชาของครูบาศรีวิชัย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com