วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงาน "ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ"

วันที่ 17 มีนาคม 2557

อ่าน 8 ครั้ง

สุเทพเกมส์ 2557

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

อ่าน 8 ครั้ง