วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2554

อ่าน 8 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

วันที่ 9 สิงหาคม 2554

อ่าน 9 ครั้ง

คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2554

อ่าน 8 ครั้ง