วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 18 มีนาคม 2554

อ่าน 9 ครั้ง

รับโอนพนักงานเทศบาล

วันที่ 8 มีนาคม 2554

อ่าน 14 ครั้ง

เชิญร่วมงาน "ยี่เป็งตำบลสุเทพ ประจำปี 2553"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

อ่าน 7 ครั้ง