วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

"ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

อ่าน 9 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานเทศบาล

วันที่ 13 กันยายน 2553

อ่าน 11 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 16 สิงหาคม 2553

อ่าน 6 ครั้ง