วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 22 มิถุนายน 2554

อ่าน 10 ครั้ง

ขอเชิญผู้ต้องการตรวหามะเร็งปากมดลูก

วันที่ 1 มิถุนายน 2554

อ่าน 10 ครั้ง