วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศย้าย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2552

อ่าน 8 ครั้ง

ขอความร่วมมือ งดเผาทุกชนิด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

อ่าน 10 ครั้ง

โปรแกรมการแข่งขันอปทเกมส์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

อ่าน 7 ครั้ง

ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

อ่าน 10 ครั้ง