วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ

วันที่ 18 ธันวาคม 2551

อ่าน 8 ครั้ง

รับสมัครประกวดร้องเพลง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

อ่าน 8 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นางนพมาศ (จำแลง)

วันที่ 28 ตุลาคม 2551

อ่าน 9 ครั้ง