วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการแจกผ้าห่ม

วันที่ 6 มกราคม 2552

อ่าน 11 ครั้ง

ข่าวแจกผ้าห่ม

วันที่ 6 มกราคม 2552

อ่าน 11 ครั้ง

ข่าวเชิญร่วมงานวันเด็ก

วันที่ 6 มกราคม 2552

อ่าน 7 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานลานสรวงข่วงศิลป์ครั้งที่ 3

วันที่ 30 ธันวาคม 2551

อ่าน 8 ครั้ง

เลื่อนการประกาศผลการสอบ

วันที่ 30 ธันวาคม 2551

อ่าน 8 ครั้ง