วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ห้ามจอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่ม1ตค.

วันที่ 19 กันยายน 2551

อ่าน 9 ครั้ง

ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย ประจำ 3 เดือน

วันที่ 12 กันยายน 2551

อ่าน 7 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.หม่อง ทองดี

วันที่ 4 กันยายน 2551

อ่าน 6 ครั้ง

ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2551

อ่าน 10 ครั้ง