เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 681 คน
สถิติเดือนนี้ 31680 คน
สถิติปีนี้ 232966 คน
สถิติทั้งหมด 1429875 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <15 ธ.ค. 57>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณา หารือ เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ และการจัดสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกเข้าบ้านอุโมงค์ <12 ธ.ค. 57>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกเข้าบ้านอุโมงค์ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ และ ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์เข้าร่วมประชุม
เขตบางเขนศึกษาดูงานบ้านสันลมจอย <12 ธ.ค. 57>

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน "ด้านการมีส่วนรวมของเครือข่ายพัฒนาชุมชน" ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย และประชนชนสันลมจอย ให้การต้อนรับ
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยววันพ่อ" <05 ธ.ค. 57>

5 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยววันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา <05 ธ.ค. 57>

5 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น.โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2557 พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และมอบประกาศนียบัตรพร้อมค่าสนับสนุนกิจกรรมให้แก่วัด บ้านและโรงเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา <04 ธ.ค. 57>

4 ธันวาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารและรถนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า –ต้อนรับปีใหม่ <02 ธ.ค. 57>

นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ครั้งที่ 1/2557  โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อร่วมประชุมหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารและรถนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลังจากมีการหารือกันในเบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า จะใช้สถานที่ลานศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นที่จอดรถบัสโดยสารและรถทุกชนิดที่ต้องการมาจอด และให้โดยสารรถสี่ล้อแดงที่เข้าร่วมบริการรับ-ส่งไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและจุดจอดต่างๆ ส่วนช่วงเวลาที่กำหนดที่รถจะขึ้นลงนั้น ที่ประชุมกำหนดให้รถขึ้นช่วงเช้า เวลา 06.00 -09.00 น. ช่วงขาลงกำหนด เวลา 09.00 -12.00 น. ในช่วงบ่ายกำหนดให้ขึ้นในเวลา 12.00 -15.00 น. ขาลงช่วงเวลา 15.00 -18.00 น. และให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาตามสถานการณ์ ส่วนรถที่ห้ามใช้เส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพเด็ดขาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 คือ รถบัส รถปิคอัพและรถเก๋งส่วนบุคคล ยกเว้นรถของผู้ที่มีที่พักหรือบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ ส่วนสถานที่จอดรถเบื้องต้นกำหนดให้ใช้สถานที่วัดหมูบุ่นและพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบตั้งแต่เข้าเมืองเชียงใหม่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์และจุดสำคัญของเมือง ด้านสหกรณ์นครลานนา เดินรถ จำกัด ได้เตรียมรถสี่ล้อแดงไว้รองรับ 2 พันคันบริการ ณ จุดศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มีค่าบริการขาขึ้น 40 บาท ขาลง 40 บาท ส่วนจุดจอดที่ปศุสัตว์จังหวัด 20 บาท ปีนี้งดทำคูปองค่าโดยสารใช้การจัดคิวบริการแทน ซึ่งรถจะไปจอดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ประจำ 5 คัน ที่บ้านม้งดอยปุย 2 คันและพระตำหนักภูพิงคราชนิเวชน์ 2 คัน


ประชุมเตรียมความพร้อมพิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา <01 ธ.ค. 57>

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมพิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


“อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” <20 พ.ย. 57>

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” โดยมี นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล <18 พ.ย. 57>

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล โดยมี นางสาววิไล บูรณุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเป็นประธานในการประชุม ณ สินธนารีสอร์ท เชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com