เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 890 คน
สถิติเดือนนี้ 28305 คน
สถิติปีนี้ 331748 คน
สถิติทั้งหมด 1528657 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ <09 มี.ค. 58>

9 มีนาคม 2558 นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มสตรี จากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ <03 มี.ค. 58>

นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ
แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง <27 ก.พ. 58>

27 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม "แอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง" โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ต.อ.จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ กลุ่มแม่บ้านตำบลสุเทพ ตัวแทนจากผู้ประกอบการในเขตตำบลสุเทพ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีพิธีเปิดป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ และปั่นจักรยานไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ วัดพระธาตุเถรจันทร์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย
เสวนาสภากาแฟ เทศบาลตำบลสุเทพ <26 ก.พ. 58>

26 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "เสวนาสภากาแฟ เทศบาลตำบลสุเทพ" ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตตำบลสุเทพ เข้าร่วมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ <23 ก.พ. 58>

นายวีระชัย กระต่ายทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" <22 ก.พ. 58>

22 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "สุเทพลีก ครั้งที่ 1 ประจำ 2558" โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม สภ.ภูพิงค์ฯ นำโดย พ.ต.อ.จีรัฐติกุล อรุณจันทร์ภักดี ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ พบกับทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมเปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <20 ก.พ. 58>

20 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีประจำปี 2558 ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ก.พ. 58>

18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย เพื่อขอคำแนะนำและเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการ "พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558" <13 ก.พ. 58>

13 กุมภาพันธ์ 2558 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้ง 8 แห่งในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558"  เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการให้เต็มศักยภาพ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขัน ส่งเสริมระบบการคิดของเด็ก และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัยให้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการประมาณ 90 คน มีการแข่งขันทักษะทั้งสิ้นจำนวน 5 รายการ ได้แก่ ทายสิเสียงอะไรเอ่ย วาดภาพระบายสี คัดลายมือ ปั้นดินน้ำมัน และต้นส้มมหาสนุก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ <11 ก.พ. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เตชะเสน พนักงานสืบสวนสอบสวน กกต.จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมโครงการ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com