เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 330 คน
สถิติเดือนนี้ 6285 คน
สถิติปีนี้ 274258 คน
สถิติทั้งหมด 1471167 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุม "โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม" <23 ม.ค. 58>

23 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม "โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม" เพื่อพิจารณาเตรียมพร้อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม โดยเทศบาลตำบลสุเทพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่างๆ <21 ม.ค. 58>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นางพนาไพร คุ้มสะดวก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี หัวข้อ "เพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่างๆ" โดยมี พ.อ.พิเศษ นเรศร์ จิตรักษ์ วิทยากรดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ <14 ม.ค. 58>

14 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ต.สุเทพ
กิจกรรมสันทนาการปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านในเขตตำบลสุเทพ <13 ม.ค. 58>

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมสันทนาการปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 <13 ม.ค. 58>

13 มกราคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง การเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง "ซากุระเมืองไทย" ที่ขุนช่างเคี่ยน และเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ดอยปุย และขุนช่างเคี่ยนในช่วงเทศกาลต่างๆ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ <12 ม.ค. 58>

12 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อแจ้งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยหนาว และกำหนดการมอบเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 <10 ม.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติปี 2558" ขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และมีการจับสลากรางวัลพิเศษสำหรับเด็กๆที่มาร่วมงาน
กราบนมัสการและขอพรพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ <10 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ากราบนมัสการ และขอพรพระในเขตตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ <09 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และขอพรปีใหม่จากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอดีตกำนันตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
อ่านสาส์นพระราชทาน ตราตั้ง เลื่อนชั้นสัญญาบัตร สมณศักดิ์ และร่วมแสดงมุฑิตาจิต <09 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านสาส์นพระราชทานตราตั้ง เลื่อนชั้นสัญญาบัตร สมณศักดิ์ และร่วมแสดงมุฑิตาจิต ณ วัดฝายหิน วัดอุโมงค์ และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com