ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 152 คน
สถิติเดือนนี้ 152 คน
สถิติปีนี้ 288742 คน
สถิติทั้งหมด 1126529 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์ <16 ม.ค. 57>

วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 20.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์พระครูสุตกิจจานุกูล (เสงี่ยมธีรปญฺโญ นธ.เอก,ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวงชั้นโท เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม และแต่งตั้งพระสถาพร สุทฺธจิตโต (นธ.เอก,วท.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสถิตสังฆบริหาร (ผจล.ชท.) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษา <16 ม.ค. 57>

วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันครู ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี ให้เป็นที่ปรากฏแก่วงการศึกษาและสังคมทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน <12 ม.ค. 57>

วันที่ 12 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ณ เบญจรงค์ขันโตก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่


กิจกรรมวันเด็ก 2557 <11 ม.ค. 57>

วันที่ 11 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2557” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง เพื่อเด็กและเยาวชนจากหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมีการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด , บริษัท สหพนาสิทธิ์ จำกัด , บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด , บริษัท บ้านแก้วเรือนคำ จำกัด , บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสนามบิน , ร้านบานาน่าลีฟ และพฤกษาเพลส


มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบนายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งหารือเรื่องการจัดภูมิทัศน์ที่จอดรถหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


มอบเงินช่วยเหลือประชาชน <09 ม.ค. 57>

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางจอน โปธิเรือน และครอบครัวของนางวาสนา ปัญญา ประชาชนหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านเรือนถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับพังเสียหาย


งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ <08 ม.ค. 57>

วันที่ 8 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ดอยปุย และอดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ณ อุโบสถที่พักสงฆ์ดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่


งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง 2557 <06 ม.ค. 57>

วันที่ 6 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้งหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง โดยได้ร่วมมอบรางวัล และประกอบกิจกรรมตามธรรมเนียมของชนเผ่าม้ง  ตลอดจนร่วมสมทบทุนในการจัดงาน รวมถึงมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 <23 ธ.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556   ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ 

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com