เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติเดือนนี้ 5956 คน
สถิติปีนี้ 273929 คน
สถิติทั้งหมด 1470838 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <01 ม.ค. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับมอบของขวัญและกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2558 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กองบิน 41 ร่วมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ของเทศบาลตำบลสุเทพ <30 ธ.ค. 57>

กองบิน41 ร่วมจุดตรวจร่วมอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 อำเภอเมือง เชียงใหม่ สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ <29 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลสุเทพ
ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว <29 ธ.ค. 57>

29 ธันวาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้แทนประธานกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบให้แก่ราษฎรบ้านดอยสุเทพ บ้านภูพิงค์ และบ้านดอยปุย ที่ประสบภัยหนาวจำนวนทั้งสิ้น 400 ครอบครัว ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งานปีใหม่ 2558 <26 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "พบปะผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลปี 2558" ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหาร สท. ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงจากตัวแทนของพนักงานเทศบาลทุกฝ่าย จับสลากแลกของขวัญระหว่างพนักงานมีการจับรางวัลพิเศษจากคณะผู้บริหารมอบให้พนักงาน และมีอาหารเครื่องดื่มบริการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <23 ธ.ค. 57>

วันที่ 19 และ 23 ธันวาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 ณ บ้านดอยสุเทพ บ้านดอยปุย และโรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
ปีใหม่ม้ง 2558 <22 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิื แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณี "ปีใหม่ม้ง 2558" ณ บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่คณะกรรมการหมู่บ้านดอยปุยด้วย
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ธ.ค. 57>

18 ธันวาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาภารกิจของแต่ละกองที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
อบต.ควนกาหลง เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง <18 ธ.ค. 57>

18 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชนเผ่า และการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ
ตำบลสุเทพนำร่องพร้อมลุยขับเคลื่อนพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน <18 ธ.ค. 57>

17 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กตำบลสุเทพ นำโดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย ประธานคณะกรรมการ และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com