ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 1200 คน
สถิติเดือนนี้ 20438 คน
สถิติปีนี้ 48128 คน
สถิติทั้งหมด 1245037 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

รดน้ำดำหัวขอพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <18 เม.ย. 57>

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


รดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ <18 เม.ย. 57>

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร พลตำรวจตรีกริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านสันลมจอย <16 เม.ย. 57>

วันที่ 16 เมษายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานถนนคนเดินและลานวัฒนธรรม บ้านสันลมจอย


รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 57>

วันที่ 15 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ รดน้ำดำหัวขอพร นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา และ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ในเวลา 11.00 น. ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมภริยา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และหลังจากนั้นได้เข้าร่วมขบวนแห่รดน้ำดำหัวขอพร นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำขบวน พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานหลายพันคน


เปิดจุดตรวจบูรณาการ ตามโครงการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาจราจร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการ ตามโครงการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จัดโดย สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งมีการตั้งจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ อีกทั้งบริการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และหน้าตู้ยามเทศบาลตำบลสุเทพ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 และในเวลา 14.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ณ ตู้ยามเทศบาลตำบลสุเทพ


กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


“ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน “ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” จัดโดยศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงอาคารศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่


ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อรายงานสถานการณ์การจราจรหลังจากติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพและทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ และสรุปการประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ และในโอกาสดังกล่าวได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทูงยู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


การประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” <08 เม.ย. 57>

วันที่ 8 เมษายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” เพื่อพิจารณาโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com