เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 213 คน
สถิติเดือนนี้ 2306 คน
สถิติปีนี้ 236532 คน
สถิติทั้งหมด 1433441 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 <12 พ.ย. 57>

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5


มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอกวิสูตร จันทนา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ <11 พ.ย. 57>

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอกวิสูตร จันทนา ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่


ต้อนรับ SNOOPY ON TOUR TO CHIANGMAI <10 พ.ย. 57>

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมต้อนรับ SNOOPY ON TOUR TO CHIANGMAI ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่


“ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7” <09 พ.ย. 57>

วันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนาฯ มช. จัดงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7” เพื่อน้อมรําลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดศรีโสดาฯ


แถลงข่าวงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7” <05 พ.ย. 57>

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ แถลงข่าวงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายนิพนธ์ สุขสมมโนกุล ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนาฯ มช. ร่วมแถลงข่าว เพื่อน้อมรําลึกถึงครูบาศรีวิชัย ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดศรีโสดาฯ


กฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดช่างทอง <04 พ.ย. 57>

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 คณะคลังเขต และคลังจังหวัดในเขต 5 นำโดย คุณญาณี แสงศรีจันทร์ คลังเขต 5 ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ทอดถวาย ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์จากตัวแทนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) <27 ต.ค. 57>

นายวีระชัย กระต่ายทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็งหลัง 21.00 . จากตัวแทนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 


ร่วมงานปั่นปันน้อง 2014 <26 ต.ค. 57>

วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน Bike For Children ปั่นปันน้อง 2014 จัดโดย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต่อต้านภัยเอดส์ (TBCA) ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (TCHA) ในวันแรกปั่นจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สิ้นสุดที่วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม และในวันที่สองเริ่มปั่นจากสวนรุกขชาติ ไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 37 ปี <07 ต.ค. 57>

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 37 ปี ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41


งานลานวัฒนธรรม คนรักสุขภาพ “โครงการหมู่บ้านต้นแบบป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ” <05 ต.ค. 57>

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานลานวัฒนธรรม คนรักสุขภาพ “โครงการหมู่บ้านต้นแบบป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ” ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com