ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 207 คน
สถิติเดือนนี้ 1251 คน
สถิติปีนี้ 260633 คน
สถิติทั้งหมด 1098420 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ <08 ม.ค. 57>

วันที่ 8 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์ดอยปุย และอดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ณ อุโบสถที่พักสงฆ์ดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่


งานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้ง 2557 <06 ม.ค. 57>

วันที่ 6 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าม้งหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าม้ง โดยได้ร่วมมอบรางวัล และประกอบกิจกรรมตามธรรมเนียมของชนเผ่าม้ง  ตลอดจนร่วมสมทบทุนในการจัดงาน รวมถึงมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ โอกาสนี้ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ได้ร่วมให้การต้อนรับ


ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 <23 ธ.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556   ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง <18 ธ.ค. 56>

ในวันที่ 18 ธันวาคม  2556  เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ         โดยนายพยอม  เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์  วจีสัตย์  รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา <06 ธ.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบล  สุเทพ และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีการวางพานพุ่มของผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบประกาศเกียรตคุณพ่อตัวอย่าง  พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  กิจกรรมมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ และกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ "ย้อนยุควิถีชาวนาไทย ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าคลอก <21 พ.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายสรศักดิ์  วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัด ได้ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลป่าคลอก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งทึ่ 6 ประจำปี 2556 <11 พ.ย. 56>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 6  ประจำปี 2556 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ  โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร  กำเนิดศิริ  มาเป็นประธานในการเปิดงาน   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตามรอยประคำ  108 เม็ด "   ชมนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องเหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางล้านนา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ <17 ต.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง <07 ต.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง หลักสูตร  "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข : ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร สามารถนำหลักธรรม จริยธรรมา มาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ฝึกสมาธิ  ส่งผลให้มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมการบริการด้วยใจ โดยได้จัดการอบรมในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) โดยมีพิธีกล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการบริการโดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  การบรรยายเรื่อง "ท้องถิ่นกับความแตกต่างในการให้บริการ" จาก ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกา   การบรรยายเรื่อง "การฝึกสมาธิเบื้องต้น"     การฝึกนั่งสมาธิ โดยพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง
โครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 <16 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการได้จัดโครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งมีกิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย การบริการตรวจโรครักษาเบื้องต้น การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร การให้คำปรึกษาด้านช่าง การรับขึ้นทะเบียนร้านค้าและทะเบียนพาณิชย์  การบริการตัดผมและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์และการให้บริการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com