ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 370 คน
สถิติเดือนนี้ 878 คน
สถิติปีนี้ 212143 คน
สถิติทั้งหมด 1049930 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่และคณะร่วมหารือเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกรณีจัดระเบียบร้านค้าทางขึ้นวัด <15 พ.ค. 56>

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าพบ พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อหารือเรื่องการจัดระเบียบร้านค้าและแผงลอยบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และร่วมสำรวจพื้นที่จริง โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอยสุเทพได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำสำรวจพื้นที่


การประชุม “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้จัดประชุม “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานในที่ประชุม ณ วัดโลกโมฬี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2556
807_7067_scan0002.pdf (27 KB.)
807_7068_scan0003.pdf (22 KB.)
807_7069_scan0004.pdf (29 KB.)
807_7070_scan0005.pdf (17 KB.)
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.การท่าอากาศยานเชียงใหม่ <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10  พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานต้อนรับ น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่คนใหม่ และ แสดงความยินดีแด่ นางระวีวรรณ เนตระคเวศนะ เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ <10 พ.ค. 56>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณถนนคันคลองชลประทาน  ในการนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพบันทึกภาพถ่ายทำรายการทีวีท้องถิ่น <08 พ.ค. 56>

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบันทึกภาพเพื่อถ่ายทำรายการ วีทีวีตะลุยชุมชน ของสถานี วีทีวี เคเบิ้ลทีวี เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนของเทศบาลตำบลสุเทพ ในการนี้นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่บ้านสันลมจอย ซึ่งได้รับงบประมาณในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ อ่างเก็บน้ำสันลมจอย 


นายกเทศมนตรีประชุมแก้ไขปัญหามลภาวะร่วมกับผู้ประกอบการเผาอิฐในเขตตำบลสุเทพ <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบการการเผาอิฐในเขตหมู่บ้าน ช่างทอง บ้านสันลมจอย บ้านห้วยทรายและบ้านทรายคำ ได้เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาอิฐตลอดจนหารือในการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการการเผาอิฐเพื่อรองรับการจัดหาเตาเผาอิฐที่มีคุณภาพและลดมลภาวะ ณ วัดช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเคารพศพ รศ.ดร. นคร ณ ลำปาง <07 พ.ค. 56>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเคารพศพ รศ.ดร. นคร ณ ลำปาง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ ของเทศบาลตำบลสุเทพ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 <03 พ.ค. 56>

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และจัดเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการเตรียมความพร้อม รับรอง การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลสุเทพโดยมีการจัดกิจกรรมในทุกวันศุกร์ตลอดช่วงเดือนที่มีการประชุม


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2556และการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ <01 พ.ค. 56>

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม โอกาสนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ในคราวเดียวกัน ณ โรงแรม ศิรินาทการ์เด้นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่


งานตามรอยครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 78 ปี เปิดทางขึ้นดอยสุเทพ <30 เม.ย. 56>

วันที่ 30 เมษายน 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมกับ เทศบาลตำบลสุเทพ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลสุเทพพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานการรำลึกถึงวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพครบรอบ 78 ปี ในการนี้มีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาศนี้ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ร่วมนั่งรถเปิดประทุนจากบริเวณอนุเสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมทั้งอัญเชิญหุ่นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนั่งมาในรถเช่นเดียวกับวันเปิดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com